Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Država blagostanja

Namik Čolaković Pojam blagostanja čovjeka podrazumijeva njegov vlastiti osjećaj ugodnosti, prijatnosti, komfora i svega onoga što mu predstavlja zadovoljstvo i čini ga sretnim.  Društvo u kojem žive sretni ljudi  naziva se društvo blagostanja i neki od njegovih ključnih ciljeva su osiguravanje hrane, prostora za stanovanje i posao. Kad se takvo društvo organizira i ujedini pod zajedničkim…

Read more

KOLUMNA: Ekonomija budućnosti je zasnovana na znanju

Namik Čolaković Najnoviji pregled migracija upućuje da je odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i i iz cijelog regiona, imao galopirajući trend. Naročito su u negativnom kontekstu fascinirajući podaci o odlasku visokoobrazovanih kadrova, koji napuštaju postojeće zaposlenje zbog nezadovoljstva pozicijom, nagrađivanjem i nemogućnosću napredovanja, a još češće zbog toga što ne mogu pronaći posao. Indikativno…

Read more

KOLUMNA: Etički kodeks u poslovanju

Namik Čolaković Brojni znanstvenici i istraživači kontinuirano ukazuju na potrebu definiranja univerzalnih moralnih normi i pravila poslovnog ponašanja, koje će sve zemlje i organizacije obavezivati da se po njima i ponašaju. To je posebno značajno u uvjetima globalnog povezivanja, gdje su izražene velike diferencije u ekonomskom, političkom, kulturološkom, informacionom, ekološkom, religioznom i moralnom kontekstu. Taj univerzalni pristup…

Read more

KOLUMNA: Porodični biznisi

Namik Čolaković Polovinom ove godine u bh. medijima dosta je nezapaženo prošla informacija o rezultatima istraživanja banke KfW o porodičnim kompanijama u Njemačkoj. Ključno zapažanje je da će se u narednih pet godina ili do 2023. godine skoro 840.000 malih i srednjih kompanija u porodičnom vlasništvu suočiti s pitanjem ili dilemom, ko će naslijediti taj biznis. Istraživanja…

Read more

KOLUMNA: Politička kriza kao barijera razvoju turizma

Namik Čolaković Netom završeno političko izjašnjavanje bh. građana je, makar prema medijskim istupima političkih dobitnika i gubitnika u postizbornim kombinatorikama, unijelo u eter novi nemir i talasanje, prvenstveno u stanovništvo koje službeno ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a podrhtavanje se dijelom osjeća i u regionu. Sljedstveno tome, generira se politička kriza, koja se u slučaju njenog produžavanja,…

Read more

KOLUMNA: Multiplikativni efekti turizma

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Pojam multiplikator nastao je od latinske riječi multiplicare, što ima značenje umnožiti ili općenito povećati, a u ekonomskoj teoriji izražava kvantitativni odnos promjene egzogenih varijabli (veličina investicija, potrošnje, izvoza i drugih veličina) na promjene endogenih varijabli (agregatna potražnja, nacionalni dohodak ili zaposlenost). S obzirom na različit intenzitet zavisnosti tih varijabli, multiplikativni…

Read more

KOLUMNA: Dentalni turizam kao perspektiva

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Dolaskom dijaspore u ljetnjim mjesecima u Bosnu i Hercegovinu su se, između ostalog, intenzivirali i njihovi kontakti sa domaćim stomatološkim ordinacijama, jer su cijene stomatoloških usluga značajno niže u odnosu na zemlje iz kojih dolaze, a kvalitativno ne zaostaju za njima. O odnosu kvaliteta i cijena, kao i drugim povoljnostima…

Read more

Prilog za razumijevanje teorije igara

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Teorija igara je matematička teorija o odlučivanju učesnika u konkurentskom okruženju, putem koje se mogu vršiti analize društvenih pojava. Ova teorija je jedan od načina na koji se mogu tumačiti ili anticipirati ponašanja i odluke u konfliktnim situacijama, odnosno u situacijama kada konačno rješenje nekog problema ne zavisi samo od…

Read more

KOLUMNA: Možemo li ispuniti očekivanja turista

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Osnovna komponenta koja utječe na razinu kvaliteta su očekivanja turista, koji će osjećati zadovoljstvo samo ukoliko percipirani kvalitet nadmaši njihova očekivanja, ali i osjećati nezadovoljstvo, ako je kvalitet neke usluge ispod očekivanja. Turisti očekuju da dobiju najbolji mogući kvalitet za svoj novac i temeljni standard turističke usluge je zadovoljan turista,…

Read more

Jesmo li ekološki spremni za razvoj turizma

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Povod za ovaj naslov i općenito za temu ove kolumne je medijski propraćena informacija s početka mjeseca maja da su turisti iz jedne od azijskih zemalja u sarajevskom parku At Mejdan uzeli kese i pokupili smeće koje se nalazilo na zelenim površinama. Naime, turizam kao nezaobilazan dio savremenog društva nosilac je pozitivnih…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.