Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Koliko je Bosna i Hercegovina turistički konkurentna

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Skoro svi mediji su plasirali informacije na početku ove godine o turističkom bumu Bosne i Hercegovine, koji je ovaj sektor privrede svrstao u jedan najbrže rastućih sektora bh. privrede. Naravno, to se podudara i sa službenim stavovima i strateškim opredjeljenjima da BiH raspolaže s raznolikim i očuvanim prirodnim i kulturnim…

Read more

KOLUMNA: Vodom do zdravlja

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka “Salus per Aquam” je latinska izreka koja u prijevodu znači  “vodom do zdravlja”. U teoriji turizma korištenje vode u zdravstvene svrhe je neposredno vezano za banjski turizam, gdje se banjama smatraju naseljena mjesta koja su nastala na osnovu lokacijskih pogodnosti u vezi s postojanjem mineralnih i termalnih izvora, te povoljne…

Read more

KOLUMNA: Mogu li ekonomija i etika zajedno

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Brojni teoretičari u svijetu već duži niz godina upozoravaju na potrebu pune korespodencije moralnih i zakonskih normi s intencijom da se putem etičnosti poslovanja trebaju dostignuti najviši društveni interesi. Prisutni ekonomski odnosi u svijetu, obojeni globalizacijskim konceptom, ukazuju da je još nije uspostavljen ekvilibrij između moralnih normi i interesa profita…

Read more

Sociokulturni i psihološki kapacitet kao faktor turističkog razvoja

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Impozantan broj turista je u toku novogodišnjih praznika posjetio Bosnu i Hercegovinu, a u tome je prednjačilo Sarajevo, gdje ih  je, prema nekim procjenama, bilo skoro 100.000. Naravno, svi su obradovani izraženim turističkim interesom, a posebno oni koji su se pojavili kao direktni sudionici u pružanju turističko-ugostiteljskih usluga. S obzirom na…

Read more

Bh. turizmu trebaju inovacije

Inovacijom se smatra način na koji se može povećati komparativna prednost i utjecati na osiguranje rasta poslovnog subjekta ili ostvariti povećanje profitabilnosti. U fokusu inovacije je kreativno razmišljanje i inventivnost. To je posebno važno u oblasti turizma, gdje je neophodno permanentno prilagođavanje i inoviranje ponude, jer turisti ili općenito konzumenti turističkih usluga, neprestano podižu prag…

Read more

KOLUMNA: O narodu i prirodnim ljepotama BiH

Rijetko ko posjeduje stare časopise i publikacije u kojima se u kontekstu turizma spominje Bosna i Hercegovina, oslikava njen narod i ukazuje na prirodne ljepote kojima obiluje. U jednom od časopisa koji je izlazio prije nepunih stotinu godinu ili tačnije 1928. godine pod nazivom „Jugoslovenski turizam“, štampan u Splitu, koji je važio kao službeno glasilo „Jugoslovenskog…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.