Skip to content Skip to footer

Vijeće ministara BiH: Zeleno svjetlo za pristup DARIAH-ERIC infrastrukturi

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva civilnih poslova za pristupanje Bosne i Hercegovine DARIAH-ERIC infrastrukturi, u cilju razvoja i podrške bh. istraživanju u području umjetnosti i humanističkih nauka.
Pristupanjem se istraživačima omogućava da pronalaze i koriste digitalne istraživačke podatke iz cijele Evrope, da razmjenjuju znanje i istraživačku praksu u raznim oblastima, kao i da prate najbolje primjenjive standarde istraživanja.
DARIAH-ERIC je međunarodna infrastruktura formirana 2014. godine odlukom Evropske komisije. Okuplja 17 država koje imaju olakšan pristup i korištenje svih evropskih digitalnih izvora za istraživanje u području umjetnosti i humanistističkih nauka, uključujući digitalne objekte kao što su: tekst, slika, zvuk i video.
Ministarstvo civilnih poslova će poduzeti potrebne aktivnosti za pristupanje BiH DARIAH-ERIC infrastrukturi.

Leave a comment