Skip to content Skip to footer

Izvoz organskih proizvoda iz BiH viši od osam miliona eura

Vijeće ministara BiH danas je zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih BiH odnosa da, u saradnji nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi aktivnosti na donošenju državnog zakona o organskoj proizvodnji hrane u skladu s preporukama Sedmog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH. Prethodno je usvojena Informacija o stanju organske…

Read more

Olakšani uslovi za ulazak stranaca u BiH

Vijeće ministara BiH danas je konačno izglasalo nova pravila i uslove za ulazak svih stranaca u našu državu. To znači da će osobe koje su vakcinisane ili prebolovale koronavirus moći ući u našu zemlju bez negativnog PCR testa. Također, odlučeno je da će se na bh. granici priznavati i antigenski test. Do sada su bez PCR testa u…

Read more

Vijeće ministara BiH: Zeleno svjetlo za pristup DARIAH-ERIC infrastrukturi

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva civilnih poslova za pristupanje Bosne i Hercegovine DARIAH-ERIC infrastrukturi, u cilju razvoja i podrške bh. istraživanju u području umjetnosti i humanističkih nauka. Pristupanjem se istraživačima omogućava da pronalaze i koriste digitalne istraživačke podatke iz cijele Evrope, da razmjenjuju znanje i istraživačku praksu u raznim oblastima, kao i da prate…

Read more

Izvoz iz BiH u prošloj godini povećan za 17 posto

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u kojoj se navodi da je izvoz veći od  11 milijardi KM i povećan je 17 posto u odnosu na godinu ranije. Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene u prošloj godini iznosio je 29,19 milijardi KM…

Read more

Liberalniji vizni režim u BiH za turiste i privrednike

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o vizama koja će doprinijeti daljnjem razvoju turizma, privrede i ekonomije u našoj zemlji. Na ovaj način generalno se omogućava državljanima zemalja s kojima BiH ima vizni režim da mogu ući s pasošem u BiH, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak,…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.