Skip to content Skip to footer

Senad Softić, guverner Centralne banke BiH: Cilj nam je postići što veću finansijsku pismenost djece i mladih

Finansijska pismenost stanovništva u BiH kontinuirano dobija na važnosti, s obzirom na ubrzan razvoj sektora finansijske intermedijacije, putem kojeg su građani izloženi sve većoj ponudi raznovrsnih finansijskih proizvoda, i s obzirom na činjenicu da novi proizvodi sve više ciljaju slojeve stanovništva koji tradicionalno nisu bili aktivni učesnici tog procesa, poput djece školskog uzrasta. Danas je teško zamisliti život bez korištenja finansijskih proizvoda i usluga, poput tekućeg računa, debitnih i kreditnih kartica, kredita, osiguranja, lizinga…

Imajući to u vidu, kao i činjenicu da društveno odgovorno poslovanje predstavlja jedan od njenih osnovnih principa rada, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) provodi aktivnosti usmjerene na finansijsko opismenjavanje stanovništva putem pripreme i distribucije edukacijskih materijala, provođenja ciljanih edukativnih aktivnosti i organizacijama posjeta CBBiH, kao i informiranja građana o odgovornim praksama finansijskog ponašanja. O finansijskoj pismenosti i drugim aktivnostima CBBiH za magazin Visit BiH govori guverner Centralne banke BiH Senad Softić.

Kakva je finansijska pismenost građana BiH i šta CBBiH može uraditi na njenom povećanju?

– U formalnim obrazovnim planovima ne postoji predmet koji bi učenike i učenice učio o osnovnim pojmovima, karakteristikama, prednostima i nedostacima pojedinih finansijskih proizvoda i usluga, te uvažavajući iskustvo u posljedicama prezaduženosti pojedinih građana u BiH u prošlosti, može se pretpostaviti da sam nivo finansijske pismenosti građana nije zadovoljavajući. Ovo je potencijalni problem cijelog društva – teško je nekoga smatrati finansijski odgovornim ukoliko ne posjeduje znanja i vještine koje mu pomažu u odgovornom upravljanju ličnim finansijama. Takve osobe predstavljaju potencijalni socijalni i ekonomski problem. Imajući to u vidu, jako je važno uspostaviti plansko uporedno djelovanje obrazovnih, finansijskih, nevladinih organizacija, medija i drugih institucija na promoviranju ideje o važnosti učenja i finansijskog opismenjavanja, kao preventivnog ponašanja koje doprinosi finansijskoj stabilnosti pojedinca, finansijskog sektora, pa i društva u cjelini. Osnovni zadatak CBBiH je monetarna i finansijska stabilnost. Učestvujući u procesu finansijske edukacije, CBBiH pomaže stvaranju finansijski edukovanog stanovništva, koje će, racionalno koristeći to znanje, donositi racionalne finansijske odluke koje će kao takve pružiti dodatni stub stabilnosti cijelom sistemu.

Često se spominje uvođenje u škole nekog predmeta u vezi s finansijskim opismenjavanjem, a učenici se nerijetko vode u banke i ostale finansijske institucije kako bi stekli neke osnovne informacije o finansijama. Da li CBBiH posjećuju učenici i o čemu razgovarate s njima?

– Finansijsko opismenjavanje djece i mladih je veoma važno i korisno, jer predstavlja kvalitetnu osnovu stjecanja znanja upravljanja novcem, kao i vještina potrebnih za donošenje svakodnevnih finansijskih odluka. U razgovorima s pedagozima i profesorima osnovnih i srednjih škola koji su posjećivali CBBiH često je isticano da bi uvođenje predmeta u vezi s finansijskom edukacijom bilo veoma korisno, jer finansijska edukacija stvara mogućnost da osoba bude finansijski pismena, time i odgovorna u upravljanju novcem. Kroz aktivnosti CBBiH nastojimo i želimo postići veći stepen finansijske pismenosti i uključenosti djece i mladih. Posjeta učenika osnovnih i srednjih škola kao i studenata iz cijele Bosne i Hercegovine je sastavni dio finansijske edukacije koju CBBiH provodi posljednih godina. Provodimo različite aktivnosti finansijske edukacije kroz interaktivne radionice, kvizove, gdje se učenici upoznaju s radom i ulogom CBBiH, kako da se odnose prema novcu, štednji te ih upoznajemo s osnovnim karakteristikama finansijskih proizvoda. Smatramo da finansijska edukacija djece treba da počne što ranije, da nauče da razlikuju želje od potreba, da razumiju koncept i prednost štednje. Ove aktivnosti se trenutno realiziraju u saradnji i uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Development Facility (EFSE) te smo u sklopu te saradnje kreirali i objavili publikaciju za djecu pod nazivom ‘Novko i Novčica u svijetu novca’, koja je prva publikacija te vrste za djecu osnovnoškolskog uzrasta u BiH. Svake godine obilježavamo ‘Svjetsku sedmicu novca’ koja se organizuje u cijelom svijetu na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukacije djece i mladih čiji je cilj učiti djecu i mlade o vrijednostima novca, štednji i ostalim pitanjima iz oblasti finansija. Ove godine smo organizirali debatu srednjoškolaca o temi ‘Gotovinsko plaćanje je povoljnije od bezgotovinskog’. Srednjoškolci iz Katoličkog školskog centra ‘Sveti Josip’ iz Sarajeva i Srednjoškolskog centra ‘Istočna Ilidža’ iz Istočnog Sarajeva su pokazali odličnu pripremljenost i znanje u oblasti platnih sistema. Također, svake godine obilježavamo i Svjetski dan štednje. Trenutno, radimo edukaciju za 172 učenika i učenice trećih razreda srednje škole ‘Treće gimnazije’ Sarajevo koji imaju priliku da se upoznaju s radom i aktivnostima CBBiH, kako da racionalnije troše vlastiti novac, prednostima rane štednje kao i osnovnim karakteristikama finansijskih proizvoda. Također, u sklopu obilježavanja 20. godišnjice rada CBBiH, u saradnji sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine, organizirali smo numizmatičku izložbu ‘Tragom novca’, koja je bila postavljena u Zemaljskom muzeju u periodu od 11. augusta do 22. septembra 2017. godine i izazvala je veliko zanimanje u javnosti. Izložba je u svojoj postavci imala kovani, papirnati novac i vrijednosne papire, a određeni eksponati su poticali iz 4. vijeka prije nove ere. Izložba je formirana iz kolekcije novca u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH i CBBiH. U sklopu organizacije ove izložbe izdana je i prikladna brošura s kojom smo, nadamo se, dali dodatni doprinos edukaciji o novcu i njegovoj historiji na teritoriji Bosne i Hercegovine.

CBBiH promovira i finansijsku inkluziju. O čemu je riječ i šta se postiže finansijskom inkluzijom?

– Finansijska inkluzija ili uključenost podrazumijeva, u najkraćem, udio građana koji koriste finansijske proizvode i usluge. Procenat finansijske inkluzije građana u jednom društvu može biti pokazatelj same ekonomske strukture pojedinaca u jednom društvu te može biti i pokazatelj stepena razvoja samog finansijskog sektora, odnosno finansijskih proizvoda i usluga koje su dostupne korisnicima. U praksi, finansijska inkluzija je direktno povezana s finansijskom edukacijom. Kroz proces educiranja pokušava se utjecati na povećanje udjela stanovništva koje koristi finansijske usluge, s posebnim naglaskom na one slojeve društva koji do sada nisu imali pristup finansijskim uslugama. Ona daje mogućnost osobama koje do sada nisu imale mogućnost pristupa izvorima finansiranja da dođu do sredstava kojima mogu pokrenuti privatni biznis ili finansirati neke svoje druge potrebe. Ona također direktno utječe na smanjenje udjela sive ekonomije i ima pozitivan učinak na finansijsku stabilnost u državi. Veća finansijska inkluzija i finansijska pismenost može imati utjecaj na poslovne politike u smislu povećanja makroekonomske stabilnosti i rasta. Finansijski edukovani potrošači i poduzetnici donose pouzdanije finansijske i poslovne odluke. Imajući sve ovo u vidu, CBBiH nastoji da kroz različite modele edukacije i informiranosti promovira važnost finansijske inkluzije pojedinaca. Finansijska inkluzija ostaje veliki izazov i na globalnom planu – prema dostupnim podacima, blizu dvije milijarde ljudi nema račun otvoren u formalnoj finansijskoj instituciji, što potvrđuje da će ova tematika biti sigurno aktuelna i ubuduće.

Nedavno su studenti prestižnog američkog univerziteta Yale posjetili CBBiH. Da li je bilo još posjeta studenata sa svjetskih univerziteta i koliko su značajne te posjete?

– Osim posjete koju ste naveli, nedavno smo imali posjetu studenata Karl-Franzens Universitat Graz iz Austrije. Neke od ovih posjeta, poput univerziteta Yale, ponavljaju se svake godine te su postali i jedna vrsta tradicije. Smatramo ih jako bitnima, jer daju priliku studentima vrhunskih svjetskih poslovnih programa da se bliže upoznaju s CBBiH i ekonomijom BiH uopće te na svojevrstan način predstavljaju promociju aktivnosti naše institucije i države. Prilikom organizacije se uvijek trudimo da na raspolaganje stavimo znanje naših eksperata, kako bi studenti iz prve ruke mogli dobiti tražene informacije. Moramo reći da i pored posjeta velikih svjetskih edukacionih ustanova, naš fokus ostaje na saradnji s bh. univerzitetima. Ove godine smo već imali pet posjeta studenata i đaka iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Širokog Brijega i Mostara. Dati mogućnost mladim ljudima da iz prve ruke vide funkcionisanje institucije poput CBBiH, da uče na konkretnim primjerima, direktno postavljaju pitanja stručnjacima iz oblasti koja naša institucija pokriva, smatramo velikim kapitalom i zalogom za budućnost.

Leave a comment