Skip to content Skip to footer

Vlada Livanjskog kantona donijela Uredbu o turističkim zajednicama

Vlada Livanjskog kantona na jučer održanoj sjednici donijela je Uredbu o turističkim zajednicama.

U razlozima za donošenje Uredbe, uz ostalo, navodi se kako je presudom Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije saglasan s Ustavom FBiH te je naloženo Parlamentu FBiH da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude uredi materiju koja je regulirana osporenim Zakonom do kada se isti može objavljivati.

Livanjski kanton nije donio svoj Zakon o turističkim zajednicama te je iz tih razloga nastao problem oko rada i funkcioniranja Turističke zajednice ovog kantona, a i drugih turističkih zajednica u FBiH i kantonima.

Donošenjem Uredbe o turističkim zajednicama u Livanjskom kantonu uređuje se osnivanje, organizacija, sistem i rad turističkih zajednica, način njihovog finansiranja i gospodarenja, kriteriji za kategorizaciju turističkih mjesta, nadzor i prestanak postojanja Turističke zajednice.

Turistička zajednica može se osnovati kao: Turistička zajednica Livanjskog kantona, Turistička zajednica općine ili grada i Turistička zajednica područja.

Osim toga, turistička zajednica se može osnovati i za područje turističkog mjesta kao dijela općine ili grada na prijedlog općinskog ili gradskog vijeća ukoliko ispunjava uvjete koje propisuje Ministarstvo privrede Livanjskog kantona, navodi se u saopćenju vlade Livanjskog kantona.

 

Leave a comment

0/100