Skip to content Skip to footer

Važni telefonski brojevi u BiH

 • Pozivni broj +387
 • Informacioni centar 121
 • Policija 122
 • Vatrogasci 123
 • Hitna pomoć 124
 • Pomoć na putu i stanje na putevima 1282
 • Međunarodni operater 1201
 • Međunarodne telefonske informacije 1183
 • Domaće telefonske informacije 1182
 • Tačno vrijeme 125
 • SOS telefon 1209
 • Poziv u hitnim slučajevima 112
 • Obavještenje o brojevima pretplatnika 1182, 1185, 1186, 1188
 • Prijava međunarodnih razgovora 1201
 • Vojna policija 1206
 • Vojna medicinska hitna pomoć 1207
 • Prijava smetnji na telefonskoj liniji 1272
 • Poziv u određeno vrijeme 1401
 • ULTRA centar za brigu o korisnicima 1423
 • EMS brza pošta 1417
 • Predaja telegram telefonom 1202
 • TAXI 1515
 • Međunarodni aerodrom Sarajevo 033 289 100
 • Međunarodni aerodrom Tuzla 035 302 400
 • Međunarodni aerodrom Mostar 036 350 212
  Međunarodni aerodrom Banja Luka 051 535 210
 • Gorska služba spasavanja 061 299 443

Leave a comment