Skip to content Skip to footer

Turizam u BiH očekuje oporavak: Bosna i Hercegovina ima oznaku #Sigurnog putovanja

Turizam u svijetu je treća najveća privredna grana, a od svih pet novih radnih mjesta, jedno se otvori u sektoru putovanja i turizma. Turizam pokreće ruralni razvoj, donosi devizni prihod jednoj državi, generator je stranih ulaganja, odnosno, radi se o ekonomskom multiplikatoru i na ostale grane privrede (trgovina, bankarstvo, poljoprivreda, usluge, itd.).

Kada je naša država u pitanju, najveći rast posjeta je bio u 2019. godini, a prošle godine ovaj sektor je pretrpio najveće posljedice zbog pandemije. Bosna i Hercegovina je pretrpjela pad viši od 80 posto posjeta stranih turista u 2020. godini u poređenju sa 2019. U skladu sa svjetskim previđanjima, trebat će više od pet godina da se sektor stabilizira i vrati u prvobitne tokove, uz uslov da se pandemija smiri.

Povećanje vidljivosti

Kada je naša država u pitanju, prvi potrebni korak će biti prilagođavanje novoj tržišnoj stvarnosti post-COVID 19, prilagođavanje novim trendovima i zahtjevima turista, novim potrebama kada su zaštita i higijena u pitanju.

Morat ćemo zajednički razmisliti i brzo reagovati na koja tržišta se trebamo usmjeriti u cilju produžetka boravka gostiju i povećanja potrošnje, te kako biti konkurentniji u svijetu. COVID-19 je drastično promijenio potražnju u turizmu, profil potrošača, motivaciju, njihova očekivanja su promijenjena i te promjene tek treba razumjeti u potpunosti. Turističke destinacije se trebaju prilagoditi novonastaloj situaciji.

Bosna i Hercegovina ima određene prednosti kada je post-COVID 19 u pitanju, bogati smo prirodnim bogatstvima, čist je zrak na planinama, postoji mogućnost razvijanja individualnog turizma, nismo ograničeni na masovni turizam.

Također, bitno je spomenuti da je Bosna i Hercegovina dobila oznaku #Sigurnog putovanja (SafeTravel stamp) Svjetskog turističkog vijeća za turizam i putovanja, što znači da su sve tri vlade (FBiH, RS i BD), usvojile svjetske smjernice i protokole za sigurna putovanja, na osnovu čega je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine podnijelo u ime BiH aplikaciju za dobijanje navedene oznake.

Kada je oznaka #Sigurnog putovanja u pitanju, velika podrška je dobijena od USAID projekat Razvoja održivog turizma u BiH, skraćeno Turizam. Ovo je važna oznaka posebno za naš privatni sektor i za promotivne aktivnosti.

Kada su promotivne aktivnosti u pitanju bitno je spomenuti i fokus u narednom period imati na povećanju vidljivosti Bosne i Hercegovine na globalnoj mapi turizma. Mi smo poprilično nevidljivi tour-operaterima na emitivnim tržištima, odnosno, samo pet od 55 anketiranih međunarodnih operatera nudi “samo BiH” u svojoj ponudi. Također, nevidljivi smo u digitalnom svijetu za putnike koji planiraju svoja putovanja, a svjedoci smo da se sada najveći broj i poslovnih aktivnosti nudi u digitalnom svijetu.

Veliki izazovi

Kada pogledamo i brend zemlje, BiH je na 116 mjestu, Slovenija na 68, a Hrvatska na 27. Međutim, naša zemlja, kada su prirodne, kulturno-historijske ljepote u pitanju, ne zaostaje za susjedima, u nekim slučajevima čak i prednjači. Međutim, nismo dovoljno radili kako bi našu državu i destinacije predstavili u najboljem svijetlu. Kao što vidite, pred nama su veliki izazovi u narednom periodu.

Važno je spomenuti da Bosna i Hercegovina ima značajnu podršku međunarodne zajednica kada je turizam u pitanju, konkretno od USAID-a, EU, te ostalih zemalja, jer turizam može kreirati dodatne prihode, posebno za lokalnu zajednicu.

Vlade oba entiteta su u 2020. godine pomogle spašavanju i preživljavanju turističkog sektora. Pored mjera za sve privredne subjekte, Vlada FBiH je izdvojila 30 miliona KM za pomoć privatnom sektoru zbog gubitaka izazvanih pandemijom, dok je Vlada RS svoju direktnu pomoć turističkom sektoru usmjerila kroz vaučer sisteme.

Također, Turistička zajednica KS je prva poslala inicijativu da se pomogne privatnom sektoru, koji su izmirivali obaveze plaćanja boravišne takse, da lakše prevaziđu period tokom lock down-a.

Treba naglasiti da su i ostale kantonalne vlade i Vlada Brčko Distrikta preduzimale mjere i aktivnosti za pomoć turizmu. Sve ovo pokazuje da je svijest o značaju turizma kod nas poprilično razvijena. Trenutno se radi i na izradi strategija razvoja turizma na entitetskom nivou, nakon čega će se stvoriti objektivne osnove za izradu strategije razvoja turizma BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je uključeno u procese i aktivnosti u oblasti turizma u BiH, posebno kada je u pitanju koordinacija s međunarodnom zajednicom.