Skip to content Skip to footer

Liberalniji vizni režim u BiH za turiste i privrednike

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o vizama koja će doprinijeti daljnjem razvoju turizma, privrede i ekonomije u našoj zemlji.

Na ovaj način generalno se omogućava državljanima zemalja s kojima BiH ima vizni režim da mogu ući s pasošem u BiH, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH, i to ukoliko posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama EU ili SAD-u.

Boravak po ovom osnovu ukupno može trajati 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u BiH ne može biti duži od 30 dana, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Leave a comment