Skip to content Skip to footer

Sarajevo-osiguranje: Naše klijente je lako prepoznati

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. je profesionalni brend i lider na tržištu osiguranja u BiH. Stalno unapređenje poslovanja i porast premije potvrđuje stabilan rast i razvoj Društva. Prisutni su trendovi rasta u svim vrstama osiguranja, a naročito osiguranja motornih vozila.

Kompletna usluga osiguranja pruža se na stanicama osiguranja za kontrolu tehničke ispravnosti vozila koji stručnim pregledom vozila zadržava i unapređuje njihovu tehničku ispravnost u cilju sigurnosti i zaštite osiguranika.

Na stanicama SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. za kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete zaključiti i sve ostale vrste osiguranja kao i na svim ostalim prodajnim mjestima SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Takav poslovni pristup moguć je stalnom edukacijom uposlenika u poslovima osiguranja i davanju kvalitetne i profesionalne usluge osiguranicima.

Isti pristup približavanja poslovne usluge Sarajevo osiguranja njihovim klijentima prisutan je i u dijelu prijave, procjene i naplate šteta (štete na motornim vozilima i štete na osiguranoj imovini).

U skladu s potrebama naših osiguranika unapređuju se postojeći proizvodi osiguranja i razvijaju novi, tako da se u potpunosti mogu zaštititi imovinski interesi naših osiguranika (zaštita stečenog stepena bonusa kod AO osiguranja, naknada za štetu nastalu u slučaju sudara, osiguranje imovine u periodu odsustva osiguranika, zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja u inostranstvo kao i asistencija na putu u slučaju kvara na vozilu

Posebna pažnja, pored zaštite imovine i imovinskih interesa osiguranika daje se i na zaštitu njihovog zdravlja i liječenja u slučaju povreda i nezgoda (osiguranje nezgode, dopunska zdravstvena osiguranja, životna osiguranja sa štednjom). Takav poslovni pristup pruža kvalitetnu osiguravajuću zaštitu života i zdravlja naših osiguranika i potpunu zašitu njihove imovine, a SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. stalni rast poslovanja i rast profesionalnog ugleda na tržištu.

Briga za klijente i imovinu u BiH s pravom nas svrstava u vodeću domaću kompaniju čije se poslovanje uvijek ocijenjuje kao društveno vrlo korisno.

“Strategija poslovnog razvoja SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo ima namjeru da zadrži i unapređuje takav pristup u poslovanju i u vremenu koje je pred nama”.

Preko 75 godina Vaš pouzdan partner

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo