Skip to content Skip to footer

Sarajevo: Održan 6. Regionalni kongres studenata socijalnog rada

Šesti Regionalni kongres studenata socijalnog rada održan je ovog mjeseca u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka, na kojem je učestvovalo 50 studenata iz regiona.

Na ovom kongresu, u periodu od 10-14. maja, studenti socijalnog rada su prezentirali svoja istraživanja, te razmijenili iskustva u oblasti javne percepcije socijalnog rada, postpenalne pomoći maloljetnim delinkventima, implementacije Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te preventivnih mjera u zaštiti ličnih prava i interesa djeteta.

Pored nastavnog kadra Fakulteta političkih nauka, Kongresu su prisustvovale i podržale predsjednica Asocijacije socijalnih radnika Sanela Pekić, te predsjednica udruženja ProActa Dijana Simanić.

Ovom regionalnom kongresu studenata socijalnog rada, prethodilo je pet uspješno održanih kongresa, a ove godine, studenti iz Sarajeva, Farah Hadžiabdić, Tijana Zukić i Haris Halitović, imali su priliku organizirati kongres i ugostiti studente iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

Cilj Kongresa je razmjena iskustava u radu socijalnih radnika, prikaz gorućih problema i situacije na regionalnom nivou u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, razvijanje debate i diskusije u sklopu tema između studenata, podizanje svijesti o značaju socijalnog rada i o potrebama zapošljavanja socijalnih radnika, kao i jačanje međunarodne saradnje između studenata i univerziteta u regionu.

Leave a comment

0/100