Skip to content Skip to footer

Nadzor radova: Poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju dionice Tarčin – tunel Ivan

Autoceste FBiH objavile su javni poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju dionice autoputa na Koridoru 5C, dionica Tarčin – tunel Ivan.

Poziv se odnosi na nabavku konsultantskih usluga za nadzor radova na izgradnji autoputa na Koridoru Vc, odjel Tarčin-Konjic, podsekcija Tarčin-Ivan: lot 1 Tarčin-ulaz u tunel Ivan

Riječ je o dionici dugoj 4,9 kilometra koja bi se trebala finansirati sredstvima Evropske investicijske banke (EIB).

Poddionica Tarčin-lvan, LOT 1 Tarčin – ulaz u tunel Ivan započinje iz postojeće petlje Tarčin u lokalitetu “Do” i završava na km 4 + 900 prije ulaza u Tunel Ivan.

Početak ove dionice prolazi duž doline rijeke Kalašnice, između rijeke, magistrale M-17 i željezničke pruge Sarajevo-Ploče. Od km 1 + 160 do km 1 + 260 trasa smanjuje padinu ispod željezničkog kolodvora Raštelica, projektirana je zaštita padina armiranobetonskom mrežastom konstrukcijom sa sidrima.

Nakon km 1 + 280 trasa prelazi na suprotnu padinu preko mosta Rastelica 1, dužine 518 m. Od km 1 + 780 do km 1 + 980 trasa autoceste prolazi strmim terenima, tako da je lijeva traka u dubokom bočnom rezu, a desna na nasipu. Na ovoj poddionici predviđeno je jedno mjesto za odmor.

Zbog ograničenog prostora, odmarališta nisu mogla biti suprotna. Lijevo odmaralište nalazi se od cca. km 2 + 380 do km 2 + 660, a desna od km 4 + 180 do km 4 + 480.

Na dijelu trase između lijevog i desnog odmorišta, na dionici od km 2 + 280 do km 3 + 480, nalazi se most Raštalica 2 (M2), duljine cca. 610 m. Nakon mosta trasa, od km 3 + 480 do km 3 + 780, ulazi u dublji rez 15 m visina. Nakon tog rezanja trasa prolazi kroz bočni rez, gdje su nasipi do 10 m visine.

Na km 5 + 100 ruta ulazi u tunel Ivan.

Najveći poduhvat na ovom dijelu bit će izgradnja dva mosta. Most Raštelica 1 bit će dugačak 518 metara, a most Raštelica 2 – 609 metara.

 

Leave a comment