Skip to content Skip to footer

Nacionalni park Drina: Upoznajte najmlađi nacionalni park u BiH

Nacionalni park Drina proglašen je 2017. godine i najmlađi je park ove vrste u Bosni i Hercegovini. Ovaj nacionalni park nalazi se na teritoriji općine Srebrenica i zahvata površinu od 6.315,32 hektara. Osnovne vrijednosti Nacionalnog parka Drina su staništa endemskih i rijetkih biljnih vrsta, prije svega Pančićeve omorike, te klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka.

Pukotine krečnjačkih stijena u kanjonu rijeke Drine predstavljaju staništa u kojima je prisutan najveći broj vrsta endemičnog i reliktnog karaktera. U Nacionalnom parku ima 635 biljnih vrsta, mnoge od njih su zaštićene i nalaze se na crvenoj listi.

Pančićeva omorika

Životinjski svijet čini 85 vrsta, a najznačajniji je Pančićev skakavac. Postoji dosta ptičijih vrsta koje žive u Nacionalnom parku i skoro svaka je zaštićena. Među najznačajnijim sisarima koji su pod zaštitom su mrki medvjed, divokoza, ris, vuk, srna, divlja svinja i jazavac.

Nacionalni park Drina je od Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske dobio dozvolu za uzgoj i prodaju sjemena Pančićeve omorike. Nekada je ova vrsta bila široko rasprostranjena u Evropi, a danas je njen areal ograničen na prostor oko srednjeg toka Drine. U BiH je rasprostranjena na području općina Rogatice, Srebrenice, Foče, Čajniča i Višegrada.

Posjeta Parku pruža mogućnost obilaska, upoznavanja i istraživanja svih ljepota i mjesta koje pruža ovaj dio države. Park nudi sve, od raznovrsnih ekosistema do istaknutih pejzažnih karakteristika i kulturnog naslijeđa.

Odlazak u prirodu nacionalnog parka kao i kretanje po čistom gorskom zraku će vam sigurno osim fizičkog izazova pružiti i osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti. Klisursko-kanjonska klisura rijeke Drine je izazov za mnoge ljubitelje prirode. Park nudi mogućnost bavljenja outdoor sportovima kao što je biciklizam, kampovanje, ribolov, planinarenje, a uređena je i planinarska staza u dužini od 15 kilometara.

Na području općine Srebrenica, u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Drina, je arheološko nalazište Rimskog Municipuma, čuvena Banja Guber s 49 ljekovitih izvora željezno-arsenske vode, sedam srednjovjekovnih i starijih tvrđava.

U ovom nacionalnom parku dozvoljene su različite aktivnosti kao što su kontroliranje, praćenje i upravljanje populacijama biljnih i životinjskih vrsta, naučna istraživanja uz pribavljenu saglasnosti nadležnih institucija, obilježavanje granica i postavljanje tabli, te poduzimanje mjera i aktivnosti usmjerenih na očuvanje i unapređenje postojećeg stanja ekosistema, uređivanje poljoprivrednih površina i uređenje pristupnih puteva do tih površina radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Zabranjeno i dozvoljeno

Također, dozvoljeno je i uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za potrebe turizma i rekreacije, bez negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti i staništa vrsta, kontrolirano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova, obnavljanje i održavanje šumske putne mreže, praćenje stanja zaštićenog područja prikupljanjem, obrađivanjem i objedinjavanjem podataka o stanju prirode, rekreacija i tradicionalno korištenje prostora lokalnog stanovništva (stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i drugo), održivo korištenje, razvoj i unapređenje seoskih domaćinstava, podaci su Centra za istraživačko novinarstvo.

Strogo je zabranjena sječa ili uništavanje drveća, žbunja i ostale vegetacije, lov divljači (osim sanitarnog i uzgojnog odstrela), nekontroliran ulazak, korištenje i uništavanje jedinki biljaka, gljiva i njihovih razvojnih oblika branjem, sakupljanjem, sječom ili iskopavanjem, unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva, gradnja objekata i infrastrukture, izvođenje drugih radova kojima se zagađuje zemljište ili zrak i pogoršava kvalitet vode, deponovanje otpada, upotreba zaštitnih bioloških sredstava, gradnja puteva, eksploatacija mineralnih sirovina, promjena namjene zemljišta, promjena vodnog režima, paljenje vatre…