Skip to content Skip to footer

Muris Mujanović, vlasnik kompanije Mujanovići: Od mesnice s jednim zaposlenim do vodećeg proizvođača hrane u BiH

Kompanija Mujanovići d.o.o. Sarajevo vodeća je u BiH u proizvodnji hrane. Kompanija ima cjelokupan, zatvoren sistem proizvodnje koji je potpuno domaći i bavi se proizvodnjom i preradom hrane za bh. i inostrano tržište. Lanac proizvodnje sastoji se od uzgoja do plasmana mesa, mlijeka, voća i povrća. Kompanija je formirana 1960. godine kao mala porodična firma s jednim zaposlenim, a mukotrpni rad doveo ih je do liderske pozicije u proizvodnji hrane. O počecima, planovima i razvoju za magazin Visit BiH govori Muris Mujanović, vlasnik kompanije.

Gospodine Mujanoviću, Vaša kompanija je porodična firma, a posao se prenosi s koljena na koljeno već tri generacije. To je zaista veliki uspjeh.

-Treća je generacija ove kompanije. Trenutno moja djeca preuzimaju posao, a ja sam ga naslijedio od svog oca. Aktivno radim već 32 godine. U 100-postotnom vlasništvu je naše porodice i strukturirana je po uzoru na kompanije kakve danas imamo u razvijenim ekonomijama. Ono što je naš ponos je da sam svoju djecu usmjerio u ovaj posao što je bio i cilj mog oca. To je veliko zadovoljstvo, jer živimo u potencijalno najbogatijoj zemlji na svijetu. BiH je prelijepa i ima sve resurse. Oslonac ekonomije BiH su porodične kompanije koje će sačuvati i razviti te resurse, a na kraju rezultirati prosperitetnim i bogatim društvom u cjelini.

Poznati ste po proizvodnji mesa, ali tu je i proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda, te voća i povrća. Zašto ste se odlučili proširiti tu proizvodnju?

-Glavna karakteristika naše kompanije bila je prodaja mesa. Moj otac je otvorio mesnicu, a poslije rata počeli smo uzgajati tovnu junad kako bismo imali osiguranu sirovinu. Godine 2000. formirali smo farmu tovne junadi, a 2010. godine počeli smo s razvojem mliječne industrije. Napravili smo farmu mliječnih krava 2013. godine, što je bio potpuno novi segment u razvoju kompanije, a 2016. zaokružili smo taj ciklus i napravili mljekaru. Bavimo se preradom mlijeka i na sopstvenoj farmi imamo oko 150 muznih krava. Proizvodimo 100.000 litara mlijeka mjesečno, odnosno oko 1,2 miliona litara mlijeka godišnje. To je većinom mlijeko koje proizvedemo na našoj farmi, a imamo i jedan dio otkupa od naših kooperanata. U sklopu firme formirali smo voćnjak i plasteničku proizvodnju i na taj način zaokružili cjelokupan sistem proizvodnje i prerade hrane. Sve ono što naši potrošači zahtijevaju od nas, mi proizvodimo.

Koja su najveća dostignuća kompanije na čijem ste čelu?

-To su definitivno naši radnici i naši saradnici. Uspjeli smo razviti kooperanatsku mrežu s oko 1.700 kooperanata, što smatramo najvećim uspjehom.

Gdje plasirate svoje proizvode i koliko ste izvozno orijentirani?

-Osnova plasmana naših proizvoda je u Kantonu Sarajevo. Oko 80 posto proizvoda tu plasiramo, bilo putem naših prodavnica, bilo u velikim trgovačkim lancima, a sarađujemo sa svima. Najznačajniji su svakako naši, domaći lanci Amko i Hoše komerc i oni su nam najvažniji partneri. Kada je u pitanju izvoz, mi smo već drugu godinu najveći izvoznici crvenog mesa u BiH. Na tržište Turske smo u ovom periodu uspjeli izvesti oko 10.000 tona crvenog mesa. To je srce i suština našeg izvoza, jer domaći proizvod uspijevamo plasirati u Tursku.

Ono što je interesantno za Vašu kompaniju je da su uposlenici većinom žene. To je interesantno i poprilično neuobičajeno u bh. privredi?

-Kvalitetniji dio naše firme su žene. One čine četiri petine svih uposlenih. Žene su po vokaciji upornije, istrajnije i predanije poslu. One nose sav teret naše kompanije. Trudim se upravljati kompanijom u skladu s mojim nadležnostima i kompetencijama, ali oni koji rade najveći dio posla i doprinose razvoju kompanije su žene. Mogu slobodno reći da su one najzaslužnije za uspjeh naše kompanije. U upravi kompanije nalazi se šest žena, dok su u stručno-tehničkom dijelu uglavnom žene. Po dva veterinara i tehnologa su žene. Imamo deset visokoobrazovanih stručnjaka koji se brinu o zdravlju proizvoda, ljudi i kompletnim procesom proizvodnje i sve su žene.

Koliko trenutno kompanija ima zaposlenih?

-U našoj kompaniji direktno je zaposleno 70 ljudi, a imamo razvijenu i kooperantsku mrežu od 1.700 kooperanata tako da indirektno zapošljavamo još između 4.000 i 5.000 ljudi.

Kakvi su planovi kompanije u narednom periodu?

-Planiramo proširiti segment proizvodnje i uzgoja stoke. Smatramo da je izuzetna razvojna šansa BiH upravo u proizvodnji hrane. Ono što je nevjerovatna prilika su nepregledni pašnjaci, velike površine neiskorištene zemlje. Naši planovi vežu se za stabilnu bazu matičnih stada koje ćemo kasnije plasirati našim kooperantima. Plan nam je stvoriti stabilno stado od nekih 10.000 krava koje će biti raspoređene po cijeloj BiH. Na taj način bismo imali jedno od pet najvećih stada u Evropi.

Leave a comment