Skip to content Skip to footer

Možete li zamisliti kakav bi bio grad ispunjen prirodom?

Sarajevo je grad u srcu Evrope koji je specifičan u historijskom, kulturnom i prirodnom pogledu, grad koji spaja istok i zapad i koji je otvoren za novo i drugačije. Građani Sarajeva, poučeni iskustvom, cijene prilike, posebno uzimajući u obzir pretpostavku da su svi jednaki.

Sarajevo karakterizira nedostatak multifunkcionalnih zelenih površina i suočava se s nekoliko problema s kojima se suočavaju i drugi evropski gradovi, kao što su klimatske promjene, zagađenje, sječa šuma. Suočava se i s problemom saobraćaja i grijanja koji, također, utječu na zagađenje, a ovi problemi zahtijevaju sistemske promjene, a ne kratkoročna rješenja.

Otporni grad

Razvoj otpornog grada ugodnog za život građana svih uzrasta i zadovoljavanje njihovih potreba jedan je od ciljeva grada, uz poštovanje balansa između urbanog razvoja i zaštite životne sredine s posebnim naglaskom na odgovorno upravljanje životnom sredinom, prostorom, prirodnim i infrastrukturni resursima (u skladu sa strateškim ciljevima kantona, grada i gradskih općina i u skladu sa UN SDG).

S ciljem sukreiranja zelenijeg, sretnijeg, zdravijeg i otpornijeg grada, u okviru projekta Connecting Nature razvijeno je prvo rješenje zasnovano na prirodi (NBS) u Sarajevu. Projekat finansira EU kroz program Horizont 2020 i uključuje 31 partnera iz Evrope i šire, a Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) je jedan od partnera i radi u saradnji s Gradom Sarajevom, Općinom Novo Sarajevo i Školom za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo.

Glavni akteri iz javnog i privatnog sektora učestvovali su u procesu utvrđivanja sarajevskih pitanja i kreiranju inovativnih rješenja za ekonomski, ekološki i društveni razvoj. Primijenjeni koprodukcijski proces omogućio je da se čuju glasovi stanovnika i različitih ciljnih grupa – djece, starijih, urbanističkih stručnjaka, arhitekata, stručnjaka za rad s djecom sa smetnjama u razvoju, njihovih roditelja, uz aktivno učešće općine, grada i predstavnika nevladinih organizacija i kompanija koje se bave životnom sredinom.

Na osnovu inputa, a uz podršku projektnih partnera i korištenjem inovativnih alata i metoda, osmišljena je urbana bašta sa senzornim parkom, koja će stanovnicima grada pružiti mjesto za opuštanje, zabavu, učenje i igru, ne zaboravljajući ljude s posebnim potrebama – djeca s intelektualnim i/ili fizičkim invaliditetom.

Urbani vrt

Urbana bašta sa senzornim parkom obogatit će biodiverzitet ovog područja, s posebnim fokusom na drveće koje pomaže u borbi protiv zagađenja zraka, kao jednog od glavnih ekoloških problema u Sarajevu. Pored doprinosa biodiverzitetu urbanog područja kroz urbanu baštu, bit će osigurana podrška preduzećima zasnovanim na prirodi (NBE) i njihovim inovativnim i održivim proizvodima koji su ekološki prihvatljivi i sastavni su dio NBS-a.

Prvi NBS u Sarajevu, s elementima dodane vrijednosti, također će podići svijest o višestrukim prednostima za urbana područja. Naš konačni cilj je da kreiramo održiv model za projektovanje i realizaciju urbanih vrtova i njihovo prepoznavanje kao strateškog projekta grada/kantona. Uspostavljanje urbanog vrta sa senzornim parkom planirano je u maju 2022. godine u okviru SŠ Sarajevo, a pratit će ga niz aktivnosti za učenike, starije osobe i stanovnike. Više informacija na: www.serda.ba; [email protected].