Skip to content Skip to footer

Kalajdžisalihovići, posljednje papudžije u BiH

Od 1822. godine u Defterima sarajevskog saračkog esnafa, koji su pohranjeni u Historijskom arhivu Sarajeva, spominju se Kalajdžisalihovići. Na početku su bili poznati po proizvodnji nanula s topucima, a kakvi su bili majstori i kako se cijeno njihov rad možda najbolje govori činjenica da je Muhamed Kalajdžisalihović još 1931. izvozio nanule i priglavke sa kožnim đonom u Češku, Austriju i Švedsku.

Ova skoro 200-godišnja tradicija papučarskog zanata i danas živi na Baščaršiji, u ulici Sarači na broju 15, gdje se nalazi papučarska radnja, jedina takva u Bosni i Hercegovini, u vlasništvu Kalajdžisalihovića, posljednjih papudžija u našoj zemlji.

Tradicija zanata u ovoj porodici prenosi se skoro dva stoljeća, s koljena na koljeno kod muških potomaka, kojima se, kako se koji rodi, nadijevaju samo dva imena – Ahmed i Muhamed. Više pročitajte ovdje!

Leave a comment

0/100