Skip to content Skip to footer

Edin Hozan, načenik Općine Jajce: Kraljevski grad obara turističke rekorde

U turističkom smislu, 2023 godina u Jajcu bila je izuzetno dobra. Prema informacijama koje dobijamo od Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, broj turista je veći nego 2022. godine, što znači da smo prebacili i najbolju, referentnu 2019. godinu. Kazao je ovo Edin Hozan, načelnik Općine Jajce u intervjuu za magazin Visit BiH.

-Dakle, s te strane možemo biti jako zadovoljni i nadati se i većem broju posjeta i noćenja do kraja godine. Događaji koji su obilježili novembar privukli su značajan broj turista i svi naši hotelski kapaciteti su bili popunjeni, tako da možemo govoriti o jako uspješnoj godini kada je u pitanju turizam u Jajcu. Možemo samo očekivati da se taj trend nastavi, da i u narednim godinama očekujemo samo bolje rezultate – ističe Hozan.

Jajce je prepoznato kao grad koji organizira veliki broj kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje privlače veliki broj turista. Jeste li zadovoljni održanim manifestacijama i brojem posjetitelja?

-Jajce je i u ovoj godini obilovalo manifestacijama i ja ih nekako dijelim u tri skupine – kulturne, sportske i turističko-zabavne manifestacije. Naravno, tu su one naše redovne, nama jako važne, koje počinju Plivskim omahama, nastavljaju Pozorišnim/Kazališnim igrama, Skokovima s vodopada Plive, preko Šopovih dana do Dana AVNOJ-a. Tu su Dani srednjovjekovlja, pa manifestacija „Desant na Jajce“ koja je nastala u pandemiji koronavirusa i otvorila je vrata brojnim muzičarima za nastupe na atraktivnim lokacijama u gradu, od platoa Vodopada do Tvrđave, te projekcija najboljih filmova Sarajevo Film Festivala s kojim smo posljednjih godina ostvarili jako dobru saradnju. Obilovali smo i novim sadržajima obogaćenim brojnim koncertima domaćih i ino muzičkih zvijezda. Sve to su događaji koji su omogućili da se privuku brojni turisti u naš grad. Možemo reći da smo zadovoljni. Međutim, uvijek može i više i bolje i mi ćemo, sasvim sigurno, u narednom periodu, zajedno s našim javnim ustanovama i preduzećima učiniti sve da ovakvih događaja i manifestacija bude i više.

Imate li statističke podatke o broju posjeta Jajcu u 2023. godini?

-Teško je govoriti o tačnom broju posjeta, jer nemamo parametre, nemamo mehanizam na osnovu kojeg bi tačno mogli reći koliki je broj posjeta. Za sada su to podaci naše Agencije koja naplaćuje ulaznice na najposjećenijem mjestu, a to je naš vodopad Plive. Broj ulaznica mogao bi biti orijentaciono broj posjeta Jajcu, jer čini se da više od 70 posto turista posjeti Vodopad. Tome dodamo i onih 30 posto koje obilaze i druga mjesta (Mlinčiće, Tvrđavu, muzeje…). Naravno, teško je precizno reći iako je, prema informacijama iz Agencije, do kraja augusta broj posjeta premašio prošlogodišnje pokazatelje. Ali, s obzirom da smo imali događaje i u septembu, oktobru, novembru, a evo i decembar nudi nove sadržaje, očekivanja su kako će ovogodišnji broj posjeta nadmašiti i vrlo uspješnu 2022. godinu. Možemo konstatirati, prema informacijama Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, kako je ova godina oborila sve rekorde, te se do kraja godine očekuje da će konačan broj posjeta premašiti 140.000.

Općina je proteklih godina bila izuzetno aktivna kada su u pitanju infrastrukturni radovi koji poboljšavaju opću sliku Jajca. Da li je tako bilo i u 2023. godini? Možete li navesti neke najznačajnije?

-U 2023. godini imali smo nekoliko aktivnih ugovora koji su se ticali izgradnje lokalne infrastrukture, prije svega vodovoda. U završnoj smo fazi velikog projekta u oblasti vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda Watsan. Uspjeli smo realizirati i dva velika projekta vrijedna dva miliona KM. Jedan lokalni put smo u značajnoj mjeri uredili, a drugi je u fazi izgradnje. Privodimo kraju i izgradnju mosta na rijeci Plivi na lokalitetu Mračaj i nadamo se da će biti u funkciji do kraja 2023. godine, iako se njegov konačan završetak očekuje u narednoj godini izgradnjom kružnog toka i okolišnog uređenja.

Općina Jajce prednjači u podršci mladim i njihovim biznisima. Je li i 2023. godine bilo tih aktivnosti, koliko je izdvojeno novca i koliko je biznisa podržano?

-Ranijih godina smo značajno pomagali mladima kroz projekat podrške njihovih biznis ideja i možemo se pohvaliti velikim brojem uspješnih biznisa koji su proizašli iz tog programa. Jedan značajan broj njih je veoma aktivan i danas i rekao bih već prelaze u ozbiljne biznise na području grada, zapošljavaju i veći broj radnika. Projekat „Najbolje poslovne ideje za mlade“ u sedam godina iznjedrio je 71 ideju, a Općina Jajce je isti podržala sa 550.000 KM bespovratnih sredstava. Ove godine taj program smo malo pauzirali, a prednost smo dali jednom drugom projektu koji je bio aktuelan ranijih godina. To je program podrške osnivanja malih obrta i samozapošljavanja u poljoprivredi s ciljem zapošljavanja starije populacije. Ovdje nam je želja bila dati podršku jednoj teško upošljivoj kategoriji stanovništva kako bi i oni, kroz vlastiti rad i samozapošljavanje, sebi osigurali jednu godinu radnog staža. Na taj način bi naši sugrađani, oni kojima nedostaje godina ili dvije do penzije, ostavarili to pravo. Općina Jajce im je, kroz ovaj projekat, dala svoju podršku. Kada su u pitanju mladi, naš projekat podrške biznis idejama, nastavit ćemo sasvim sigurno u narednim godinama, jer smatramo da je to jedan veoma koristan program. Naravno, nije to jedini način na koji podržavamo mlade ljude. Poseban program koji realiziramo drugu godinu je program podrške subvencioniranja prvog stambenog zbrinjavanja mladih. Općina Jajce tako pomaže svojim sugrađanima da se stambeno zbrinu i trenutno je aktuelan program isplate novčane podrške od 7.000 KM u neto iznosu za mlade koji prvi put kupuju nekretninu, kuću, stan ili grade kuću. U ove dvije godine, za ovaj projekat izdvojili smo 380.000 KM. Imamo i izdvajanja za stipendije, nagrađujemo najbolje učenike, imamo projekat zapošljavanja volontera s visokom stručnom spremom u okviru jednogodišnjeg iskustva, a posebno smo ponosni i na naš, već osmogodišnji program podrške porodiljama, odnosno novčanog dara za svaku novorođenu bebu. Kroz ovaj program u osam godina izdvojili smo više od 730.000 KM. Samo u 2023. godini u novčani dar za novorođene bebe uložili smo gotovo 80.000 KM. Smatramo da Općina Jajce ima senzibilitet prema svojim mladim ljudima i njihovim potrebama.

U proteklih 17 godina za stipendiranje iz budžeta Općine Jajce izdvojeno je gotovo 2,8 miliona KM, čime je dodijeljeno gotovo 2.800 stipendija. Koliko ste 2023. godine stipendirali učenika i studenata i u kojem iznosu, te da li planirate i 2024. godine isto?

-Općina Jajce već 18. godina izdvaja sredstva za stipendiranje dobrih i uspješnih studenata s područja općine Jajce. U 18 godina dodijeljeno je gotovo 3.000 stipendija i iz Budžeta, u svrhu stipendiranja, izdvojeno je skoro tri miliona KM. Pravo na stipendiju u školskoj 2022/2023. godini ostvarila su 94 studenta. Općina Jajce jedna je od rijetkih u BiH koja svojim stipendistima, po potpisivanju ugovora, uplati stipendiju u cjelokupnom iznosu od po 1.000 KM. U 2023. godini imali smo mali pad aplikanata. Analize govore da se radi o generaciji s prelaza na devetogodišnje osnovno obrazovanje.

Jajce posjetitelje dočekuje novim manifestacijama, planovima i projektima. Šta možemo očekivati u 2024. godini, u smislu poboljšanja turističke ponude?

-Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati još više manifestacija i događaja koji će imati isključivo zabavni i turistički karakter. Tu, prije svega, mislim na kulturne, sportske, pa i neke isključivo zabavne manifestacije, poput koncerata izvođača koji mogu privući publiku u Jajce i mi ćemo na tome, sasvim sigurno, raditi. Ono što želim ovdje istaći, radi poboljšanja turističke ponude Općina Jajce bi trebala stvoriti uslove za investiranje u turizam od realnog, odnosno privatnog sektora i svi mi koji se bavimo planiranjem razvoja grada složili smo se u ocjeni da nam u gradu nedostaje hotelski smještajni kapaciteti i to najviših kategorija. Iz tog razloga ćemo u budućnosti pokušati stvarati uslove za izgradnju novih hotela. Siguran sam da bi jedna takva investicija dobro došla gradu u svakom smislu.

Želim najaviti i nove investicije u 2024. godini. To je, prije svega, početak izgradnje stadiona Mračaj, odnosno njegovog jednog dijela. To je pomoćni stadion koji bi trebao biti jedna cjelina koja će omogućiti našim fudbalskim klubovima da svoje utakmice bilo kojeg nivoa takmičenja, igraju u Jajcu. Osim toga, naš plan je da završimo i fudbalski stadion Lug-Lendići za potrebe Fudbalskog kluba Dnoluka koji egzistira na tom području, ali bi bio i sportski teren za stanovnike tog kraja. Time bi rasteretili i stadion Mračaj, jer mi u Jajcu imamo tri kluba i treba im više terena za treninge i igru. Cilj nam je i renoviranje devastiranog dječijeg vrtića „Naša radost“ čija je prva faza već pri kraju.

Naravno, izgradnja lokalnih puteva i gradskih ulica naš je zadatak i u 2024. godini. Ovdje posebno izdvajam završetak mosta na rijeci Plivi na lokalitetu Mračaj, s izgradnjom kružnog toka na ulicu Stjepana Tomaševića i njenu potpunu rekonstrukciju od kružnog toka kod hotela Turist do spoja sa ulicom Plivskih jezera. To je nešto što nam je jako važno i nastojat ćemo za 2024. godinu osigurati sva potrebna sredstva kako bi i to realizirali.

Leave a comment