Skip to content Skip to footer

Dodijeljene nagrade Zvijezda turizma BiH

Privredna/Gospodarska komora FBiH dodijelila je nagrade Zvijezda turizma BiH najboljim predstavnicima turističke industrije čija su dostignuća i rezultati pomogli u razvoju ovoj sektora u BiH.

Industrija putovanja i turizma jedan je od najvećih privrednih sektora u svijetu, koji je u pretpandemijskom periodu stvarao više od deset posto svjetskog BDP-a i stvarao više od 300 miliona radnih mjesta. Pandemija COVID-19 stvorila je jedinstven izazov za turističku industriju, ali je isto tako izvjestan snažan oporavak u 2022. godini.

Nagrade u turizmu prepoznaju rad kompanija, organizacija i pojedinaca širom svijeta koji pozitivno utječu i inspiriraju turistički sektor kroz inovacije i znanje. Prateći trendove koje postavlja Svjetska turistička organizacija (UNWTO), kroz promociju novih trendova u turizmu i podršku prema onima koji odgovorno, održivo i aktivno rade na razvoju turizma, izbor za Zvijezdu turizma BiH prepoznaje i nagrađuje djelovanje predstavnika industrije čija dostignuća služe kao inspiracija za konkurentan i održiv razvoj turizma na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH Mirko Šantić je kazao da je u devet kategorija odluku donio žiri, dok je 10. kategorija ustvari glas javnosti.

-Ove nagrade su promocija BiH kao turističke destinacije, a kompanije koje su dobitnici ovu nagradu će moći iskoristiti za unaprjeđenje poslovanja. Raduje nas da se turizam u BiH u 2022. godini oporavio, a sada nam je cilj da svi koji radimo u ovom polju, imamo turizam tokom cijele godine. Turizam također mora biti, ne samo u centrima, već u cijeloj BiH i ruralnim područjima – kazao je.

Dobitnici nagrada po kategorijama:

Hotelski smještaj: Liječilište Reumal Fojnica

Tradicionalni smještaj: Kraljevsko selo Kotromanićevo Doboj

Turistička organizacija: Turistička organizacija Grada Istočno Sarajevo

Receptivna turistička organizacija: Sarajevo Card Sarajevo

Pružatelj jedinstvenog bh. iskustva: Continental Livno

Gastro turizam:  Travnik

Promotivna kampanja destinacije: knjiga “Putovanje kroz BiH” autora Zorana Matića

Turistička atrakcija: Špilja Vjetrenica

Turistička manifestacija: Međunarodni skokovi s vodopada u Jajcu

Glas javnosti: Zašto BiH može biti broj 1 destinacija na svijetu – Robert Dacašin

Ove godine se na posebnu digitalnu platformu, koja je kreirana isključivo za ovaj projekt, za nagradu Zvijezda turizma BiH prijavilo 80 kandidata u deset kategorija.