Skip to content Skip to footer

Digitalna transformacija JP Elektroprivreda BiH: Mobilna aplikacija m-EPBiH

Kao dio stalnog nastojanja da unaprijedi  svoje usluge i poslovanje u cjelini, JP Elektroprivreda BiH provodi proces digitalizacije u skladu sa trendovima u ovoj oblasti.

S obzirom na to da opslužuje više od 770 hiljada kupaca, unapređenje interakcije u odnosima sa njima  je strateško opredjeljenje kompanije s ciljem kontinuiranog  masovnog plasmana direktno usmjerenih informacija u svrhu uspješnog funkcionisanja djelatnosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom.

Provodeći  proces digitalizacije svoga poslovanja,  imajući u vidu potrebe i zahtjeve kupaca električne energije i masovnost upotrebe mobilnih telefonskih uređaja u svakodnevnom životu, pokretanje mobilne aplikacije nametnulo se kao imperativ i neophodnost.

Mobilna aplikacija m-EPBiH objedinjava funkcionalnosti i zahtjeve djelatnosti snabdijevanja i distribucije i kao novi kanal komunikacije JP Elektroprivreda BiH  kupcima omogućava direktan pristup informacijama o snabdijevanju električnom energijom i korištenju distributivne mreže, na jedan potpuno novi user-friendly način.

Pogodnost aplikacije je što na brz, siguran i jednostavan način kupcima električne energije  omogućava samostalno očitanje i dostavu informacija o stanju na brojilu, prijavu kvarova i reklamacija, te pregled statusa podnesenih zahtjeva. Također, dostupan je i uvid u potrošnju električne energije, pregled računa, načini plaćanja, brojevi žiro računa, kalkulator za procjenu iznosa mjesečnog računa, omogućena je dostava notifikacije o isteku roka za plaćanje računa i druge korisne informacije.

Pored činjenice da predstavlja kanal za informisanje, mobilna aplikacija m-EPBiH uz izuzetnu praktičnost omogućava i značajno povećanje interaktivnosti sa svim kupcima JP Elektroprivreda  BiH, sa posebnim akcentom na pogodnost jednostavnog samoočitanja vlastite potrošnje i izračun mjesečnog iznosa potrošnje.

Za registraciju mjernog mjesta u aplikaciji, dovoljan je broj računa tj. referenca, te broj mjernog mjesta, uz mogućnost da korisnik može izvršiti brisanje, ažuriranje podataka ili dodavanje više mjernih mjesta.

Putem mobilne aplikacije m-EPBiH može se realizovati i registracija na usluge e-račun, e-planska te sms-stanje računa, dok automatska registracija usluge m-planska korisniku omogućava prijem push notifikacija na mobilne uređaje o planskim isključenjima za pridružena mjerna mjesta.

Uz navedeno, korisnicima je na mobilnoj aplikaciji dostupan i geografski prikaz lokacija poslovnica Elektrodistribucije, kao i geografski prikaz lokacija punionica za električne automobile u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH.

Aplikacija se može koristiti na Android i iOS uređajima, a dostupna je za besplatno instaliranje na Google Play i AppStore.

m-EPBIH

Brzo, sigurno, jednostavno!

Informacije o snabdijevanju električnom energijom i korištenju distributivne mreže

Samostalno očitanje i dostava informacija o stanju na brojilu.

Prijava kvarova i reklamacija.

Pregled statusa podnesenih zahtjeva.

Uvid u potrošnju električne energije i pregled računa.

Načini plaćanja, brojevi žiro računa, kalkulator za procjenu iznosa mjesečnog računa.

Dostava notifikacije o isteku roka za plaćanje računa.