Skip to content Skip to footer

BS Telecom Solutions omogućava uvođenje adaptivnog upravljanja saobraćajem u KS

Predstavnici konzorcija dvije kompanije, BS Telecom d.o.o. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo zajedno sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo potpisali su ugovor za radove na uspostavljanju adaptivnog upravljanja saobraćajem. 

Realizacijom ovog projekta znatno će se smanjiti gužve i povećati sigurnost u saobraćaju. Sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem bit će baziran na modernoj senzorskoj opremi, pomoću koje će se u realnom vremenu snimati saobraćaj te time omogućiti detaljne informacije za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture, mjerenja intenziteta saobraćaja na raskrsnicama, na osnovu čega će se razviti algoritam koji će upravljati semaforima. 

Trenutni sistem ne posjeduje nikakvu mogućnost automatizacije, ne postoji brojanje saobraćaja, zeleni val, kao ni tok saobraćaja. Sve ovo su razlozi zbog kojih dolazi do gužvi i zagušenja saobraćaja. U velikim europskim gradovima, uvođenjem adaptivnog upravljanja saobraćajem, gužve su manje kao i zagađenje pa čak i do 30 posto. Takav slučaj će biti i u Sarajevu.

Ovim projektom je također predviđena i prioritetizacija tramvajskog saobraćaja, kako bi tramvaj imao prednost u odnosu na ostali saobraćaj.

Adaptivno upravljavanje saobraćajem podrazumijevat će i uspostavu nadzornog centra iz kojeg će se vršiti stalni nadzor svih 165 raskrsnica u Sarajevu, a u skladu s uočenim situacijama, prilagođavat će se tok saobraćaja.

Leave a comment