Skip to content Skip to footer

BIHAMK: Kampanja “Sigurno vezani u vozilu”

Saobraćajne nezgode na bosanskohercegovačkim cestama godišnje odnose više od 300 ljudskih života,  dok  oko 11.000 osoba bude lakše ili teže povrijeđeno. Nažalost dio ovih statističkih brojki su i djeca. Tako je tokom prema poslijednjim podacima 2016. godine u našoj zemlji smrtno stradalo 12 djece, dok ih je oko 200 pretrpilo teške tjelesne povrede.

Statistički podaci pokazuju da svake 3 minute na cestama širom svijeta smrtno strada jedno dijete, dok na cestama širom Europe godišnje smrtno strada više od 800 djece uzrasta do 15 godina, dok oko 100.000 bude teško povrijeđeno. 36% nastradale djece su bili putnici u vozilu.

Značajan broj dječijih života (80% stradalih) mogao bi biti spašen, kada bi koristili jedini sistem zaštite djece u vozilu- sigurnosne autosjedalice. Nažalost, prema  istraživanjima o upotrebi sigurnosnih dječijih autosjedalica koje je proveo BIHAMK, utvrđeno je da je u uslovima gradske vožnje samo 27,7% djece bilo ispravno vezano u dječijem sjedištu tokom vožnje. Približno isti poražavajući procenat imamo kod upotrebe sigurnosnih autosjedalica u uslovima vangradske vožnje, gdje su brzine kretanja vozila veće i mogućnost preživljavanja u slučaju saobraćajne nezgode znatno manja. Procenat pravilne upotrebe autosjedalice tokom vangradske vožnje je samo 29,8%, što znači da petero od sedmero djece nije bilo vezano u autosjedalici tokom vožnje.

Iz gore navedenih razloga, BIHAMK kao jedna  od vodećih organizacija u oblasti unapređenja sigurnosti cestovnog saobraćaja u saradnji sa JP Ceste FBiH, a pod pokroviteljstvom  Međunarodne Automobilističke Federacije (FIA) nastavlja realizaciju saobraćajno-preventivne kampanje koja se odnosi na korištenje dječijih autosjedalica pod nazivom  „Sigurno vezani u vozilu“. Pomenuta kampanja provodi se u okviru UN Dekade, akcije za cestovnu sigurnost, i usmjerena je na podizanje svijesti roditelja o značaju korištenja sigurnosnih autosjedalica za vrijeme vožnje.

Kampanja će se realizovati prema slijedećem planu i programu:

  • 03.2019 u Ključu ispred Maxi Konzum prodavnice, Branilaca BiH bb, u periodu od 13.00-15.00 sati
  • 03.2019 u Velikoj Kladuši, gdje će se u okviru navedene kampanje održati će se i predavanja učenicima svih srednjih škola pod nazivom „Sekunda koja život znači“, Ibrahima Mržljaka 23, u periodu od 09.00-13.30 sati
  • 03.2019 u Cazinu ispred Bingo Centra, Žrtava domovinskog rata bb, u periodu od 15.00-17.00 sati
  • 03.2019 u Bosanskom Petrovcu, ispred Bingo Centra, V korpusa bb, u periodu od 10.00-12.00 sati
  • 03.2019 u Živinicama, ispred Bingo Centra, Prva ulica bb, u periodu od 11.00-13.00 sati
  • 03.2019 u Gračanici, ispred Bingo Centra, Branilaca grada bb, u periodu od 15.00-17.00 sati
  • 03.2019 u Tešnju, ispred Bingo Centra, Put Izudina Alićehajića, u periodu od 10.00-12.00 sati
  • 03.2019 u Maglaju, ispred Konzum prodavnice, Aleja Ljiljana bb, u periodu od 14.00-16.00 sati

U okviru navedene kampanje, koja će trajati do kraja godine, u svim većim gradovima planirano je da kroz simulaciju saobraćajnih nezgoda, korištenjem Simulatora sudara, ukažemo na značaj korištenja sistema dječije zaštite. Pored navedenog, planirana je i podjela informativno-edukativnih letaka, naljepnica i majica, dok će u okviru digitalne kampanje  na web stranici BIHAMK-a, Facebook-u, Youtube kanalu BIHAMK-a i drugim vanjskim web stranicama biti prikazani video spotovi koji govore o riziku nekorištenja sistema dječije zaštite u vozilu. Pripadnici MUP-a će također upozoravati vozače-roditelje, na zakonsku obavezu vezivanja pojaseva i korištenja dječijih autosjedalica.

U okviru navedene kampanje održati će se i predavanja vezana za povećanje stepena sigurnosti u saobraćaju učenicima svih srednjih škola u Velikoj Kladuši, pod nazivom „Sekunda koja život znači“, te će se učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola podijeliti i informativno-edukativni letci koji tretiraju ovu temu. Pored predavanja sa prezentacijom održat će se i simuliranja saobraćajnih nezgoda korištenjem Simulatora čeonog sudara. Predavanje o sigurnom ponašanju u saobraćaju u srednjim školama u Velikoj Kladuši podržala je i Općina Velika Kladuša, kao i Međunarodna Automobilistička Asocijacija (FIA).

Leave a comment

0/100