Skip to content Skip to footer

Atik džamija, nacionalni spomenik BiH

Atik džamija nalazi se između kalesijskih naselja Vukovije Gornje i Tojšići, u zaseoku Ćive. Dugo je bila središte vjerskog života za šire prostore i veći broj naselja.

Zbog nedostatka izvora nerijetko se polemisalo o samom datumu izgradnje ove džamije. Ono što se sigurno zna jeste da je nastala u vremenu vladavine Osmanlija.

Na osnovu usmenih predaja, te sudeći prema vremenu nastanka drugih atik džamija na ovim prostorima i činjenici da je 1533. godine više od pola stanovništva Vukovija prihvatilo islam, moglo bi se kazati da je Atik džamija u Ćivama nastala u prvoj polovini 16. vijeka.

S druge strane, narodno predanje koje je zabilježeno sredinom 20. vijeka, za ovu džamiju kaže da je već tada bila stara 300 godina, što znači da je izgrađena sredinom 17. vijeka. O velikoj starosti govori i naziv džamije Atik, što na turskom upravo i znači „stara“.

U haremu džamije nalazi se mezarje sa nišanima. Na jednom je uklesana 1186. godina po hidžretskom, što je 1774/1775. godina po gregorijanskom kalendaru.

Tokom svog postojanja više puta je renovirana. Prestala je s radom 1980. godine zbog dotrajalosti. Godine 1991. pokrenuta je inicijativa za renoviranje Atik džamije, a te aktivnosti zaustavila je agresija na Bosnu i Hercegovinu.

Nakon agresije 1996. godine započela je rekonstrukcija Atik džamije čiji su radovi završeni krajem 1997. godine. Džamija je bila pokrivena šindrom, koja je zamijenjena crijepom.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika  je u martu 2018. godine Atik džamiju proglasila je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.