Skip to content Skip to footer

Žene u turizmu ruše prepreke i oblikuju budućnost

Prva konferencija ove vrste, posvećena ženama u turizmu u Bosni i Hercegovini, pod nazivom „Žene u turizmu: rušimo prepreke, oblikujmo budućnost“ održana je u Sarajevu, s ciljem promoviranja jednake zastupljenosti kao i ekonomskog osnaživanja žena u sektoru turizma.

Konferencija u organizaciji Vlade SAD-a putem USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini i UN Women BiH, okupila je vodeće aktere turističkog sektora, predstavnike/ce kompanija, vladinih institucija te nevladinih i međunarodnih organizacija. Kroz dvije panel diskusije, kao i prateće sadržaje, razgovaralo se o ključnim temama razvoja turizma i s fokusom na doprinos žena turizmu u BiH.

-Veoma sam ponosna na aktivnosti koje je vlada SAD-a, kroz USAID Projekt razvoaj održivog turizma u Bosni i Hercegovini, poduzela i nastavlja da poduzima na jačanju rodne ravnopravnosti i napretku uspjeha žena u sektoru turizma. Ove aktivnosti uključuju organizaciju današnje konferencije kako bi se uputio hitan poziv na akciju upućen liderima sektora, kreatorima politika, i zajednicama Bosne i Hercegovine: Pridružite nam se u osnaživanju uloge žena u turizmu! Jer, činjenica je da kada žene napreduju, vaši poslovi i vaše društvo će napredovati! Zajedno, možemo stvoriti sektor turizma koji je inkluzivan, osnažujući, i djeluje kao katalizator ekonomski prosperitete Bosne i Hercegovine – izjavila je Courtney Chubb, direktorica USAID misije u Bosni i Hercegovini.

-Ova konferencija, prva ovakve vrste, daje izazov turističkoj industriji da razbije stereotipe i stvori okruženje u kojem žene mogu zaista napredovati. Partnerstvom s USAID Turizmom u sprovođenju inicijative UN Women ‘Principi osnaživanja žena’ u bh. turističkom sektoru, obavezujemo se da ćemo podržati žene u ostvarivanju njihovog punog potencijala. Osnaživanje žena u turizmu ne samo da promovira rodnu ravnopravnost, već pokreće i ekonomski rast kroz razvijanje dinamične, raznolike i stručne radne snage. Ova inicijativa potiče inovacije, njeguje poduzetništvo i promovira održivi razvoj na lokalnom i državnom nivou – rekla je Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women u BiH.

U okviru prve diskusije, panelisti/kinje su razgovarali/e o inkluzivnosti i jednakopravnosti u turizmu, istakavši važnost prevazilaženja rodnih barijera u sektoru turizma i promoviranja raznolikosti u ovoj grani privrede.

-Cilj svih organizacija koje rade na promociji i privlačenju i osnaživanju žena da se uključe u privredne tokove, jeste upravo to da pokušamo prvo osnažiti žene da se osamostale, da preduzmu određene aktivnosti u privredi i, s druge strane, da omogućimo privredi da ima nove izvore i radne snage, nove izvore znanja, nove izvore informacija u smislu upravljanja i aktivnosti. Na taj način žene mogu doprinijeti razvoju same ekonomije. Posebno u turizmu su izraženi nedostaci za radnom snagom, odnosno ogromna je potreba za vještom i obrazovanom radnom snagom – izjavila je Dragana Kokot, generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske. 

Druga panel diskusija tematizirala je podsticanje preduzetništva žena, prepreke sa kojima se preduzetnice suočavaju u poslovanju, načine njihovog prevazilaženja te vrste podrške dostupne ženama koje žele pokrenuti vlastite turističke biznise.

-Meni je veliko zadovoljstvo i velika čast što je hotel Courtyard by Marriott Sarajevo prepoznat kao pozitivan primjer osnaživanja žena i zastupljenosti žene unutar same kompanije i upravljačkih struktura. Drago mi je što smo prepoznati kao pozitivan primjer i bez obzira na našu pozitivnu praksu i kulturu osnaživanja žena koju smo izgradili, koju svi iskreno živimo, mi nećemo odustati od širenja te energije prema vani i zato smo zaista sa zadovoljstvom dio ove konferencije – dodala je Edina Zagora, generalna menadžerica, Courtyard by Marriott Sarajevo.

U okviru konferencije održan je i sajam koji je promovirao kreativne ručne radove i proizvode poduzetnica iz Bosne i Hercegovine.

Leave a comment