Skip to content Skip to footer

Namjenska industrija FBiH prošle godine zabilježila odlične rezultate

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju i stanju u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH, u kojem je navedeno da je u ovim društvima s većinskim državnim kapitalom na dan 31.12.2016. godine bilo 2.936 radnika, odnosno 13 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan prihod iznosio je 206.974.929 KM i veći je za 21 posto, a prihod od izvoza 172.734.343 KM, što je 29 posto više u odnosu 2015. godinu. U 2016. godini namjenska industrije u Federaciji BiH je ostvarila dobit od 27.390.462 KM. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2016. godine je povećana za 36.809.017 KM i 20 posto je veća u odnosu na pretprošlu godinu.

Rezultatima izvoza u 2016. godini (172.734.343 KM) nadmašen je plan predviđen Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina, u dijelu koji se odnosi na period do 2017. godine.

Ove rezultate privredna društva namjenske industrije u FBiH ostvarila su uz minimalnu financijsku podršku Vlade FBiH kroz subvencije javnim i privatnim preduzećima, koje su u 2016. godini iznosile 2.998.000 KM, a za 2017. godinu  predviđena sredstva iznose 4.000.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji i Vladi predlaže mjere i aktivnosti s ciljem realizacije ambicioznih planova za 2017. godinu i ostvarenja ciljeva u skladu sa Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Leave a comment

0/100