Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Poresko stimuliranje turističke djelatnosti

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Nacrt izmjena Zakona o PDV-u ukazuje da se položaj turističkog sektora u Bosni i Hercegovini neće promijeniti, jer se ne predviđa uvođenje diferencirane stope, nego se i dalje istrajava na jedinstvenoj stopi. Začuđuje činjenica da ni jedna struktura koja je participirala u kreiranju novih zakonskih rješenja, nije smatrala da se…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.