Skip to content Skip to footer

S Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH kroz razvoj turizma BiH

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 4. augusta ove godine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prihvatila je Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027, te ovaj iznimno važni dokument, u formi prijedloga, poslala Parlamentu FBiH na usvajanje.

Uz stručnu podršku Privredne/Gospodarske komore FBiH i USAID Turizma, strategija je osmišljena kao pokretačka snaga za razvoj održivog turizma, s fokusom na rast broja dolazaka, boravka i potrošnje turista, povećanje procenta učešća turizma u BDP-u, otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu.

Generator razvoja

Posebna pažnja se obraća na rodnu ravnopravnost, te inkluziju osoba s invaliditetom kroz zapošljavanje i prilagođavanje turističkih proizvoda.

Strategijom razvoja turizma definiraju se četiri prioriteta – razvoj turističkih proizvoda, destinacijskog marketinga, razvoj ljudskih resursa i unaprjeđenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma. Kroz strateški cilj ubrzanog ekonomskog razvoja utvrđena je mjera podržavanja razvoja poduzetništva turističkog sektora.

Posebno je naglašena potreba identifikacije turističkih potencijala Federacije BiH i promocije turističkih destinacija, te razvoj ruralnog turizma. Zajedničko je stajalište da se bogati turistički potencijali, uz pažljiva i planska ulaganja, u relativno kratkom roku mogu staviti u funkciju i postati generator privrednog razvoja.

Podsjetimo se da je još 2017. godine, prema usvojenoj informaciji na Vladi FBiH, trebala biti izrađena Strategija razvoja turizma u FBiH za period 2018-2028. godine. Međutim, problem su bile procedure koje su se odvijale u kantonima. Radna grupa koja je formirana u maju 2018. izradila je projektni zadatak i upitnik uputila predstavnicima kantonalnih vlasti nadležnih za oblast turizma na očitovanje i popunjavanje. Nažalost, nisu svi kantoni bili ažurni u očitovanju.

Nova strategija

Nakon pandemije COVID-19, u oktobru 2020. godine, dolazi do dogovora s predstavnicima Ureda USAID-a za ekonomski razvoj BiH da će projekt USAID Turizam u suradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, kao strateškim partnerom na ovom projektu, raditi na izradi nove strategije.

Privredna/Gospodarska komora FBiH je partnerstvo sa USAID Turizmom (projekt Održivi razvoj turizma u BiH) ozvaničila potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju.

Utvrđivanju ovog dokumenta prethodile su i opširne javne konsultacije koje su provedene, uz uvažavanje svih sugestija, primjedbi i prijedloga iznesenih u javnim raspravama koje su održane u svim kantonima uz prisustvo predstavnika nadležnih kantonalnih ministarstava i zainteresiranih privrednih subjekata.