Skip to content Skip to footer

Radovi kreću narednog mjeseca: Potpisan Ugovor o izgradnji tunela Ivan

Danas je u sjedištu JP Autoceste FBiH potpisan Ugovor o izgradnji dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2, tunel Ivan.

Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH, kao investitor, a u ime izvođača radova Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Munir Ramić u svojstvu svjedoka ispred Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura, bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,4 miliona eura, koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

-Ovo je sedmi ugovor koji je potpisan nakon usvajanja Zakona o akcizama, nakon što smo dobili mogućnost provođenja tenderskih procedura i ovo je velika stvar za JP Autoceste FBiH, Koridor 5c, Federaciju i BiH. Također, ovo je veliki korak i za firme koje surađuju sa Poduzećem. Drago mi je da je danas ugovor dobila domaća firma Euro-Asfalt, koja je zahvaljujući gradnji na Koridoru postala regionalna firma. U narednom periodu, na nama je ostalo da iz paketa nakon usvajanja akciza dodijelimo još dva ugovora Tarčin – Tunel Ivan i da se spustimo na M17 od Vranduka do Nemile. Potpisivanjem ovog ugovora u izgradnji imamo 40 km autoceste na Koridoru 5c – kazao je Terzić.

Tunel Ivan je dvocijevni tunel, sa po dvije trake, a proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel će se graditi po novoj austrijskoj tunelskoj metodi.

Po izlasku iz tunela trasa autoputa se privremenom saobraćajnicom spaja sa magistralnim putem M-17, koja označava kraj ove dionice. Privremeni spojni put je dvosmjeran, sa po jednom trakom, a dug je oko 700 m. Počinje od budućeg kružnog toka na magistralnom putu M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 m, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

-Već naredni mjesec krećemo sa organizacijom gradilišta tunela Ivan, što znači izgradnju pristupnih puteva sa strane Bradine i Tarčina, kako bi početkom naredne godine krenuli sa iskopom tunela Ivan – izjavio je Ramić.

Osim aktivnosti vezanih za tunel Ivan (LOT 2), JP Autoceste FBiH je objavilo i Poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru 5c, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan, LOT 1. Dužina ove poddionice je 4,9 km, a značajniji objekti su most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara. Planirana su i dva odmorišta. Gradnja će se finansirati bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,7 miliona eura, osiguranih u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i sa 50 miliona eura osiguranih kod Evropske investicijske banke (EIB).

-U posljednje vrijeme sve češće potpisujemo ugovore, što je vjetar u leđa privrediFederacije i Bosne i Hercegovine. Treba naglasiti da su sve domaće firme angažirane na izgradnji Koridora 5c. Nadam se da ćemo do proljeća imati još nekoliko ugovora i na taj se način približiti izgradnji najkompleksnijih dionica tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar jug“ – rekao je Lasić.

Potpisivanjem ovog ugovora, JP Autoceste FBiH imat će devet aktivnih gradilišta, odnosno u izgradnji 40 kilometara autoceste na Koridoru 5c. U ovom trenutku, JP Autoceste FBiH je osiguralo nove investicije vrijedne blizu dvije milijarde KM za novih 80 kilometra autoceste.

 

 

Leave a comment