Skip to content Skip to footer

Prvi izvoz reciklomata iz BiH: Solarni reciklomat za hranjenje životinja

Nakon uspješno realiziranog projekta Reciklomati u BiH koji je dočekan i prihvaćen sa oduševljenjem građana u Kantonu Sarajevo i Gradu Mostaru, društvo Eko grad nastavlja razvoj proizvoda iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a koji sada dobija regionalni karakter.

Radi se o trećem tipu reciklomata, a to je reciklomat za hranjenje životinja. Isti funkcioniše jako jednostavno, odnosno za svaku ubačenu reciklažnu jedinicu, reciklomat izbacuje određenu količinu hrane za životinje. Ono što je također jako važno jeste da je reciklomat na pogon solarne energije.

Ovaj proizvod prvi je prepoznao grad Kotor u Crnoj Gori, čiji su sumbol ulične mačke, te je prvi ovakav reciklomat isporučen upravo njima.

Pozitivan odziv građana na dosadašnje reciklomate podstakao je mnogobrojne lokalne samouprave kao i javne ustanove da pokažu interesovanje za nabavku reciklomata u svojim sredinama, te je i reciklomat za životinje zasigurno ideja koja će se svidjeti svima.