Skip to content Skip to footer

Prečani: Nekropola stećaka u Kaurskom groblju

Nekropola stećaka u Kaurskom groblju u Prečanima sa 184 stećka, stari muslimanski nišani i ostaci zidova su nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Selo Prečani se nalazi u podnožju planine Treskavice, oko 15 kilometara od Trnova. Planina Treskavica se prvi put spominje u pisanim izvorima Dubrovačkog arhiva u augustu 1373. godine, u povodu prenosa 100 tovara soli iz Dubrovnika.

Tada se spominje kiridžija, katunar, Vlah Brajan Pribojević. Na jednom stećku urezan je natpis na neuobičajen način, odozdo prema gore. U natpisu se kaže da tu leži Ivan na svojoj zemlji.

Na bočnoj strani stećka urezane su tri figure i drugi dio natpisa koji govori o pisaru Radiču. Prevod u cijelosti glasi: “Ovdje leži Ivan na svojoj zemlji. Bratja i družino, žalite me! Ja sam bio k’o vi, a vi ćete biti k’o i ja. Napisao Radič”.

Oblik slova u tekstu i ligature u pojedinim riječima ukazuju da se radi o pisaru iz XIV ili XV vijeka. Na području Trnova, kao i u većini drugih krajeva Bosne i Hercegovine, za nekropole stećaka su vezana kasnija kršćanska ili muslimanska sahranjivanja.

U Prečanima, 50 metara od nekropole nalazi se staro muslimansko groblje s nišanima na kojima su uklesani motivi sablje, luka i strijele, jabuke i buzdovana.

Uz nišane su ostaci zidova nepoznatih građevina. Na jedom mjestu se razaznaje polukrug prečnika 2,2 metra koji podsjeća na apsidu crkve, a zidine su neistražene.