Skip to content Skip to footer

Park prirode Hutovo blato započeo s revitalizacijom Deranskog jezera

Javno preduzeće Park prirode Hutovo blato iz Čapljine počeo je s realizacijom projekta “Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera”. Projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša FBiH, a implementacija će trajati 12 mjeseci.

Osnovni cilj projekta “Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera” predstavlja definiranje i sadržajno struktuiranje teorijskog hidrološkog modela za unaprjeđenje režima prirodne vodoopskrbe i ekohidrološke revitalizacije Deranskog jezera.

Također, cilj projekta je definiranje recentnog ekološkog statusa vodenih i poluvodenih tipova staništa koji su obrazovani uz otvorene i poluotvorene vodene površine uz Jelimsko jezero i sistem odvodnih kanala te izrada GIS baziranog baznog modela batimetrijskog plana Deranskog jezera i njegova primjena u definiranju minimalnih količina voda za unaprjeđenje postojećeg ekohidrološkog statusa Deranskog blata.  

Poboljšanje općih hidroloških uvjeta u Deranskom jezeru predstavlja minimalni preduvjet za opstojnost i unaprjeđenje postojećeg ekološkog statusa kako prirodnih staništa tako i njima pripadajućeg diverziteta vrsta flore i faune na području cijelog Deranskog blata.

Realizaciju projekta je kroz Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH s 80.000 KM, dok je Park prirode Hutovo blato projekat sufinansirao s 20.000 KM, saopćili su iz ovoga preduzeća.

Leave a comment