Skip to content Skip to footer

Općina Jablanica dobila BFC SEE certifikat povoljnog poslovnog okruženja

Općina Jablanica dobila je prestižni BFC SEE certifikat i postala prva općina koja ispunjava međunarodne priznate uslove za povoljno poslovno okruženje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Načelnik općine Jablanica Salem Dedić kazao je kako su ispunili cilj zacrtan u februaru prošle godine te kako se danas vide rezultati.

– Zahvaljujemo se verifikacionoj komisiji na izuzetno profesionalnom pristupu kao i REDAH-u koji je bio tehnička podrška projektnom timu općine Jablanica – kazao je Dedić.

BFC SEE je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope pružaju privrednicima. Program daje jasne smjernice općinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

S druge strane, investitorima koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnu Evropu, BFC SEE služi kao standardizovan mehanizam za procjenu lokalnih uslova za poslovanje i ukazuje na to koje općine u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.

Amela Muratović, pomoćnica općinskog načelnika u Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica, kazala je kako do ove godine ni jedna općina u Hercegovini nije imala BFC SEE certifikat.

– Nakon postupka certifikacije koji se vodio tokom 2016. i prvim dijelom 2017. godine, prve općine u Hercegovini koje su postale nosioci ovog prestižnog certifakta su Općina Jablanica sa 88,2 posto ispunjenosti kriterija i Općina Posušje sa 81,4 posto ispunjenosti kriterija. Ovim putem čestitamo kolegama iz Posušja, a svim ostalim općinama i gradovima u Hercegovini stojimo na raspolaganju i možemo im biti podrška ukoliko se odluče za proces certifikacije – kazala je Muratović.

Leave a comment

0/100