Skip to content Skip to footer

Kanton Sarajevo: Odobren kredit od 15 miliona eura za nabavku trolejbusa

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjem nastavku 33. sjednice utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta „Javni prijevoz Sarajevo“ te ga uputila Skupštini KS na razmatranje i usvajanje.
– Radi se o 15 miliona eura zajma kod pomenute banke, a sa kojom smo pregovore održali krajem prošlog mjeseca, pri čemu su usaglašeni tekstovi nacrta tri ugovora. Rok otplate zajma je 15 godina, uz grace period od dvije godine – objasnio je ministar finansija Amel Kovačević.
Sredstva će biti iskorištena za nabavku novih električnih trolejbusa, jer jedan od primarnih ciljeva ove Vlade, kako je kazano, je unapređenje i razvoj infrastrukture javnog prijevoza u KS, i to kroz pristup nabavke ekološki prihvatljivih vozila.
– Cilj je i da se realizacijom ovog projekta podigne kvalitet javnog linijskog prevoza putnika na nivo evropskih standarda, zaštiti okoliš, unaprijedi sigurnost radnog osoblja i korisnika usluga u saobraćaju te poveća ekonomska konkurentnost – istakao je ministar saobraćaja Adnan Šteta.
Sada slijedi potpisivanje supsidijarnog sporazuma sa Federacijom Bosne i Hercegovine kojim će zaduženje po osnovu uzimanja ovog kredita biti preneseno na Kanton Sarajevo.
Vlada je također dala saglasnost i na tekst Sporazuma o priznanju troškova između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vlade KS.

Leave a comment

0/100