Skip to content Skip to footer

Inovacije koje traju: Dvanaest godina ProCredit Bank menadžerske akademije

ProCredit Bank već 12 godina provodi edukacijski sistem jednogodišnje bankarske akademije i trogodišnje menadžerske akademije. Ovim programom edukacijom koje se provodi na nivou ProCredit grupacije u njemačkom gradu Fürth do sada je obuhvaćeno 47aktualnih uposlenika ProCredit Bank BiH.

-Riječ je o svojevrsnoj inovaciji u pogledu programa edukacije na koju smo veoma ponosni, jer su  ProCredit Bank akademije prilika za svakog od nas. Ne radi se o nekom elitnom programu, nego o jednoj vrsti cjeloživotnog obrazovanja u kojem se na pomalo nekonvecionalan način zapravo uči da bankari nisu samo bankari, već da su bankari prije svega ljudi, da nije sve samo prosta računica i da je širi kontekst poimanja društvenog interesa veoma važan. Kada imamo bankare koji su prošli kurseve etike, humanističkih nauka i ekologije, takvi bankari bi trebali biti uvijek u stanju razmišljati ne samo o finansijskim pokazateljima nego i o širim konsekvencama eventualnih odluka: poput uticaja određene investicije na okruženje, ili da li klijent u potpunosti razumije uslugu, odnosno da li mu je ona potrebna, te da li će se pretjerano zadužiti, itd. Naše akademije od bankara stvaraju kritičku masu kojoj funkcija nije puko analiziranje finansijskih pokazatelja već stvarno prepoznavanje potreba klijenata, promišljanje fenomena i shvatanje konteksta. U konačnici, edukacija bankara omogućava bolje razumijevanje društva – riječi su Amela Agića, člana uprave ProCredit Bank BiH.

Širok spektar znanja i vještina koje se stiču omogućavaju razvoj ljudskih resursa ali i istovremeno upoznavanje sa uposlenicima. Akademijama je između ostalog obuhvaćeno unaprijeđenje znanja o misiji i viziji ProCredit Bank te razumijevanje politike i procesa rada, zatim unaprijeđenje općeg znanja, verbalne komunikacije, pisane komunikacije i prezentacijskih vještina. Tu su i kultura dijaloga, razumijevanje drugog/drugačijeg, kao i unaprijeđenje znanja bankarskih pojava i procesa.

-Veoma smo ponosni na vrijednosti koje se kod polaznika nastoje kreirati putem akademije, kao što su timski rad, socijalizacija, odgovornost, menadžerski entuzijazam, liderstvo, transparentnost, posvećenost misiji i viziji, lojalnost, itd – kazao je Agić.

Do sada je trogodišnju PCMA (ProCredit Bank menadžersku akademiju) završilo 7 trenutnih menadžera, a trenutno ih PCMA pohađa isto toliko. Jednogodišnju PCBA (ProCredit Bank bankarsku akademiju) završilo je 28 uposlenika, dok je u toku edukacija po ovom programu za njih 5.

– Također, posebna pažnja posvećena je odgovarajućoj obuci polaznika u kontekstu poslovanja Banke sa malim i srednjim preduzećima. ProCredit Bank se opredijelila da bude partner malim i srednjim preduzećima, najvažnijem faktoru ekonomskog razvoja. Upravo zbog toga akademije su posebno fokusirane na ovu temu kako bi naši stručnjaci pružili najbolji mogući servis svima njima, i kako bi ova preduzeća na efikasniji način podigla razinu svoje konkurentnosti na tržištu, navode iz ProCredit Bank BiH.

Osnove korporativne kulture ProCredit Bank akademije bazirane su na konceptu tolerancije i želji za sticanjem znanja, racionalnom poimanju i naučnim metodama, solidarnosti i prijateljstvu, te pozitivnim vrijednostima i dosljednosti.

Leave a comment