Skip to content Skip to footer

Efendić: Općina Novi Grad najuspješnija je u Kantonu Sarajevo

Na godišnjoj press konferenciji načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić naglasio je da je ova lokalna zajednica najuspješnija u Kantonu Sarajevu, pa i šire.

– Usvojili smo budžet za 2022. godinu u iznosu od 46.556.000 KM. Oko 50 posto budžeta usmjereno je u kapitalna ulaganja, odnosno 22.633.000 KM, dok je za tekući transfer planirano 10.882.000 KM. Općina Novi Grad imala je trend rasta budžeta u proteklih nekoliko godina, do pojave korone, ali bez obzira na izazove pandemije, nastavila je realizaciju razvojnih projekata i to bez kreditnog zaduživanja. U godini koja je pred nama, na području općine Novi Grad Sarajevo bit će nastavljena realizacija kapitalnih projekata, ali i socijalnih programa – naglasio je Efendić.

Načelnik Efendić je iznio podatak Poreske uprave FBiH u kojem se navodi da općina Novi Grad ima 41.000 zaposlenih po sjedištu poslodavca te da promet ukupnih fiskalnih uređaja iznosi 3,5 milijardi KM od januara do novembra protekle godine.

– Prema indeksu razvijenosti, općina Novi Grad je 2020. godine bila na 27. mjestu, a ove godine je zauzela peto, što je rezultat rada i plana – istakao je Efendić.

Za rekonstrukciju prilaza osnovnim školama na području općine, kojom je planirana izgradnja i sanacija trotoara, rasvjete, proširenje saobraćajnice, sanacija horizontalne i vertikalne signalizacije, izdvojeno je 400.000 KM. Planirana su sredstva za nastavak rekonstrukcije i proširenja ulica Džemala Bijedića, Numana paše Ćuprilića, rekonstrukciju i sanaciju saobraćajnice u ulici Ramize Salčina.

Sredstva su planirana i za izgradnju šetališta na Dobrinji i Otoci kao i nastavak izgradnje biciklističke staze kroz naselje Dobrinja, zatim izgradnju vodovodne mreže u zoni rezervoara Donji Mihaljevići, u Dobroševićima, izgradnju distributivne mreže za rezervoar Sokolje, vodovodne mreže u ulici Senada Poturka Senčija, Briješće Brdo, Kralja Stjepana Tomaševića i Ferida Srnje, kao i zgradnju kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića, Mihaljevska, Ranovačka, Radenka Abazovića i drugih, samo je dio projekata koji će se realizovati u 2022. godini, istaknuto je na press konferenciji.

Također, planirana su sredstva za izgradnju Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč, dogradnja OŠ “Behaudin Selmanović, sanacija starog dijela OŠ “Umihana Čuvidina”, kao i nastavak izgradnje bazena na Dobrinji, izgradnja objekta Doma kulture Ahatovići i objekta društvene infrastrukture u Briješću, kao i za nastavak izgradnje SRC “Zlatno polje” u Naselju heroja Sokolje, i za izgradnju dječjih igrališta.

Ni u idućoj godini neće izostati stipendiranje učenika i studenata, podrška sportskim klubovima, zatim pomoć porodiljama, jednokratna izdvajanja za borce i socijalno ugrožene stanovnike, penzionere, izdvajanja za poboljšanje uvjeta predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja.