Skip to content Skip to footer

Apel nadležnim vlastima u Sarajevu da zaustave brutalne metode hvatanja pasa

Ponukani uznemirujućim snimcima i fotografijama prikupljenim od strane lokalnih udruženja, s prizorima nehumanog hvatanja uličnih pasa u Sarajevu od kojih su neki i teško povrijeđeni, apelujemo na nadležne vlasti i organe da hitno reaguju i ispitaju ove navode i reaguju po službenoj prijavi koju su udruženja uputila, te da odmah obustave ovakav način postupanja sa životinjama.

Apelujemo na sve koji nalažu organizovano hvatanje pasa da za ovaj posao osiguraju samo obučene hvatače i humanu opremu za hvatanje. Također, apelujemo i na transparentnost u smislu informisanja javnosti o procesu hvatanja i kasnijeg procesuiranja uhvaćenih pasa.

Elementi zakonskog sistema zaista uključuju i humano hvatanje u cilju sterilizacije i vakcinacije pasa, zbrinjavanja u registriranim i humanim skloništima koji su pod nadzorom inspekcija, te radi njihovog udomljavanja. Međutim, hvatanje pasa na ovakav način predstavlja kršenje zakona i principa humanosti te je kontraproduktivno za sam sistem i održivo rješenje problema.

Lokalne vlasti trebaju osigurati dosljednost u provođenju zakona i transparentnost svih uključenih u rad sa životinjama te formiranje i funkcionisanje sistema za upravljanje populacijom pasa u skladu s državnim zakonom jer to duguju zajednici i nedužnim životinjama.