Skip to content Skip to footer

Akademija za poduzetnike NLB Banke oduševila učesnike

Sarajevo, 17. maj 2019. – Prije nešto više od mjesec dana, NLB Banka d.d., Sarajevo i Razvojna Podrška Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF) predstavili su svoj novi projekat – „Akademija za poduzetnike“. Prvi krug predavanja i interaktivnih radionica čiji je cilj unapređenje poslovanja privrednika uspješno je održan u tri bh. grada: Sarajevu, Mostaru i Bihaću, dok će krajem maja biti realizovan i u Tuzli. Na radionicama je do sada učestvovalo više od 60 predstavnika korporativnih i SME klijenata NLB Banke.

Obrađivane teme tokom prvih predavanja obuhvatale su: Strateško upravljanje, Liderstvo, Upravljanje rizicima u organizacijama, te Korporativno upravljanje i usklađenost. Seriju stručnih predavanja vodili su predstavnici vodeće konsultantske kuće Deloitte.
Nakon završene prve serije radionica, direktor kompanije I-Crni d.o.o. iz Cazina, Aris Velić izjavio je da je okupljanje poduzetnika idealna prilika za umrežavanje i ostvarivanje boljih odnosa sa Bankom.


„Podržavam inicijativu NLB Banke koja nam je u saradnji sa EFSE i Deloitteom omogućila edukaciju. Tokom prvog ciklusa predavanja omogućeno nam je unapređenje poslovanja, poboljšanje i optimizacija procesa, razumijevanje rizika, te prezentirano kako biti dobar lider svojim uposlenicima. Nakon što nam je predstavljen čitav program edukacije shvatio sam da će nam Akademija za poduzetnike pomoći da budemo što konkurentniji na tržištu, te što bolji u upravljanju i shvatanju poslovnih procesa, a krajnji rezultat jeste dobit kompanije“, izjavio je Velić.
Mensudija Harčević, direktorica kompanije LaserBi d.o.o. Bihać zahvalila je NLB Banci i EFSE DF što im je omogućila učešće u Akademiji i slušanje predavanja eminentne konsultantske kuće.


„SME kompanijama do sada se nije pružala mogućnost ovakvog vida usavršavanja i pripremanja za veći oblik organizacije. Iako sam direktor kompanije koja spada u segment SME-a, imala sam priliku proći slične akademije, ali ipak sam danas ovdje prisutna i podržavam navedeno, jer sam danas naučila nove načine pristupa koji su nam prezentirani. Radujem se nastavku Akademije za poduzetnike i sljedećim radionicama koje nam slijede“, rekla je Harčević.
Svrha Akademije za poduzetnike je osigurati dodatnu vrijednost za klijente u vidu profesionalnog usavršavanja i umrežavanja, te kroz stručna predavanja unaprijediti poslovanje privrednika uz ekspertizu renomiranih predavača. Akademija će trajati do kraja oktobra ove godine.

Leave a comment