Skip to content Skip to footer

Turistički potencijal Nišića: Etno Begovo selo i Bijambare

Etno Begovo selo nalazi se na području Nišičke visoravni, lokacija koja je odabrana jer ta planinska regija sa svim svojim prirodnim ljepotama i kulturnim i prirodnim različitostima predstavlja Bosnu, u malom. Selo je građeno od originalnih materijala, od kojih su neki stari i par stotina godina, tehnikama koje su se koristile u tom periodu. Izgrađena…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.