Skip to content Skip to footer

Međunarodni sajam ekologije EKOBIS 2022

Na gradskoj otoci u Bihaću 8. septembra 2022. godine otvoren je 19. Sajam EKOBIS koji je ove godine ugostio više od 200 izlagača iz privrede, poljoprivrede, ekologije, elektronike i ostalih oblasti. U okviru ovogodišnjeg EKOBIS-a održao se i 2. Međunarodni sajam turizma - EKOTOUR. EKOTOUR je još u okviru Međunarodnog sajma ekologije, no iz Privredne Komore…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.