Skip to content Skip to footer

Najbolji rezultat u 25 godina: Operativna dobit ŽFBiH 18.966.858 KM

Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) JP Željeznice FBiH u 2017. iznosi 18.966.858 KM, dok je u 2016. iznosila 6.279.938 KM.

Operativni prihodi kompanije u 2017. iznose 113.402.237 KM i veći su za 6.628.055 KM u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 106.774.182 KM. Operativni rashodi u 2017. iznose 94.435.379 KM i manji su za 6.058.868 KM u odnosu na 2016. kad su iznosili 100.494.247 KM.

Generalni direktor JP Željeznice FBiH Enis Džafić izjavio je da su utrostručili operativnu dobit u prošloj u odnosu na 2016., te da su Željeznice FBiH u 2017. godini ostvarile najbolji rezultat u posljednjih 25 godina poslovanja.

Pojasnio je da su ključni faktori za povećanje prihoda kompanije bili povećanje prihoda iz teretnog saobraćaja, putničkog saobraćaja, održavanja lokomotiva i vagona za druge korisnike, te pružanje usluga na pruzi, iznajmljivanja lokomotiva i vagona.

– U 2017. prevezli smo 8.873.000 tona robe, što je za 10.000 tona više u odnosu na 2016., čime je nastavljen trend povećanja sa stabilnih 20 posto iznad prosjeka EU po kilometru pruge – kazao je Džafić.

U putničkom saobraćaju Željeznice FBiH su u 2017. prevezle 355.000 hiljada putnika, što je za 97.000 putnika više u odnosu na prethodnu godinu.

– Naša odluka da BH Voz sa Talgo garniturama stavimo u cjelosti u pogon na novim linijama Sarajevo – Čapljina i Sarajevo – Banja Luka najviše je utjecala na ovo značajno povećanje broja putnika. Osim toga ostvareni su prihodi pružanjem nove vrste usluga našim partnerima. Prvi put su naši inžinjeri i mehaničari u svojim radionicama uradili opravku lokomotive za kompaniju Arcelor Mittal, a vrijednost ugovora koji je realizovan iznosila je 516.000 KM – naveo je Džafić.

U strukturi operativnih troškova najveće smanjenje realizirano je smanjenjem broja uposlenika i to za 4.000.000 KM, a broj zaposlenih u 2017. manji je za 115 radnika. Samo u protekle tri godine broj uposlenika je smanjen za 431, dok je istovremeno povećan obim poslova, što ukazuje na povećanje produktivnosti rada.

Prije ljeta očekuje se završetak radova na elektrifikaciji Unske pruge, čime će se prvi put nakon 25 godina biti u stanju uspostaviti redovan putnički saobraćaj elektrovučom i potpuno uvođenje BH Voza na relaciji Bihać – Sarajevo.

Također, redovno izmirujući obaveze prema Poreskoj upravi FBiH, ne samo da su zaustavili rast glavnog duga prema javnim fondovima u 2017., već su smanjili glavni dug prema javnim fondovima za oko 5,5 miliona KM, što nije bio slučaj u zadnjih 25 godina, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću ŽFBiH.

Leave a comment

0/100