Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Turizam i kulturne različitosti

Namik Čolaković

Polemiziranje oko kompleksnosti strukture Bosne i Hercegovine traje dugi niz godina, gdje se kao važna komponenta uvijek ističe da je to prostor u kojem se susreću različite kulture. Pri tome, jedni to tretiraju kao pozitivan argument koji dodatno oplemenjuje ovaj prostor, dok drugi to posmatraju u kontekstu nespojivosti funkcioniranja takvog multikulturalnog konglomerata. Pri tome je vrlo zanimljivo da su svi ujedinjeni u stavu oko važnosti razvoja turizma na ovim prostorima, koji opet predstavlja susret različitih identiteta na određenoj turističkoj destinaciji, čijom interakcijom dolazi do razmjene vrijednosti, stavova i ponašanja, gdje je svaki čovjek predstavnik vlastite kulture.

Za objašnjavanje povezanosti turizma i kulture, treba krenuti od simplificirane definicije kulture da ona podrazumijeva identitet zajednice i svakog čovjeka koji živi na nekom geografskom području, koji su vlastitu kulturu baštinili kroz vrijeme, da ona je postala tradicija i kumulativno se transferirala na generacije koje su slijedile. Suštinski promatrano, kultura obuhvata sve norme, vrijednosti,   vjerovanja i kulturne pretpostavke koje determiniraju ponašanje, pri čemu su u nju uključena znanja, uvjerenja, umjetnost, zakoni, moral, običaj, odnosno sve ono što je čovjek stekao i naslijedio kao član društvene zajednice.

Sličnosti i razlike među kulturama, uvjetovane su prostorno-geografskim razmjerima, gdje su sličnosti najčešće izražene kod zemalja koje graniče i tu dolazi do miješanja i ispreplitanja kultura, a razlike se najviše očituju kroz religijski uticaj. U kontekstu sučeljavanja različitih kultura, potrebno je naznačiti distinkciju između multikulturalizma i interkulturalizma, gdje se prvi pojam veže za postojanje različitih vrijednosti, tradicija, stavova i ponašanja na nekom geografskom lokalitetu, dok se drugi pojam odnosi na interakcije svih tih segmenata, uspostavljanja i oblikovanja njihovih međusobnih odnosa, ali i nastajanja novih kulturnih karakteristika.

Savremeni globalni procesi su donijeli promjene u svim sferama života, prvenstveno u ekonomiji, tehničko-tehnološkom progresu i mobilnosti, ali isto tako i kroz stvaranje globalne kulture. Sudjelovanje u međunarodnoj ekonomskoj razmjeni pretpostavlja potrebu da kompanije, u cilju postizanja poslovne efikasnosti, moraju permanentno istrajavati na rješenjima, koja će biti prihvatljiva svim sudionicima na globalnom tržištu, što podrazumijeva i učesnike različitih kultura uključenih u takve poslovne odnose. Ovako uspostavljen sistem traži  međusobno približavanje i uvažavanje različitih kultura.

Turizam u današnjem vremenu slovi za jednu od najbrže rastućih privrednih grana u svijetu i moderni turisti kreiraju nove interese, a time i nove oblike turizma. Sve to je uzrokovalo i potrebu za osmišljavanjem turističke ponude, čije su glavne karakteristike: što više doživljaja, sve češća putovanja, ali i sve kraći boravci. Sadržajnost tako oblikovane turističke ponude nezamisliva je bez komponente kulture, tako da su turizam i kultura međusobno toliko povezani, da zavise jedno od drugoga. U toj konstelaciji turista je korisnik kulture zemlje u koju dolazi, ali istovremeno on je i predstavnik svoje vlastite kulture iz koje dolazi.

Bh. zbilja pokazuje da su vidljiva nastojanja svih instanci na afirmiranje turizma u čitavoj državi. Turizam, slijedom izrečenih konstatacija, pretpostavlja približavanje i uvažavanje različitih kultura i statistika dolazaka turista najbolje ukazuje da su samo u prošloj godini stanovnici više od stotinu zemalja svijeta posjetili Bosnu i Hercegovinu. Pri tome su svi bili primljeni na adekvatan način, a njihove kulturne različitosti su bile maksimalno uvažene. A onda su nam došli izbori i političari, koji nas evo već pola godine od toga ubjeđuju da su naše kulturne različitosti nepremostiva prepreka za organiziranje zajedničkog života u našoj državi.

Postavljam pitanje, zašto se s jedne strane toliko potenciraju i smatraju inkompatibilnim diferencije između domicilnih stanovnika, koje se uzgred rečeno najčešće očituju kroz određene kulturne različitosti temeljem njihovog vjerskog opredjeljenja, a s druge strane se tako srdačno ophodimo prema stranim turistima,  prihvatajući njihovu kulturu i posebnosti?

Leave a comment

0/100