Skip to content Skip to footer

Istraživanje Turističke zajednice KS: Turisti veoma zadovoljni boravkom u Kantonu Sarajevo

Devedeset posto turista veoma je zadovoljno boravkom u Kantonu Sarajevo, te namjerava pozitivno govoriti o ovoj destinaciji svojoj rodbini i prijateljima/poznanicima.

Također, više od 80 posto turista smatra da posjeta KS-u predstavlja ‘dobru vrijednost za novac’, te namjeravaju preporučiti destinaciju rodbini, prijateljima/poznanicima. Čak 80 posto turista je iskazalo želju da u budućnosti ponovo posjeti Kanton Sarajevo.

Rezultati su to istraživanje – pilot projekta ‘Istraživanje zadovoljstva stranih turista turističkom ponudom Kantona Sarajevo’ koji je realizirala Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj pilot projekta je identifikacija profila stranih turista koji posjećuju Kanton Sarajevo, te mjerenje stepena zadovoljstva stranih turista pojedinim elementima turističke ponude KS-a. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na raznolikost u tržišnim profilima stranih turista koji posjećuju Kanton Sarajevo, te otkrivaju ključne prednosti i nedostatke Kantona Sarajevo kao turističke destinacije, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.

Ključni nalazi provedenog pilot istaživanja su: motiv dolaska, karakteristike putovanja, karakteristike boravka, zadovoljstvo elementima turističke ponude, ključne prednosti i nedostaci destinacije i sveukupno zadovoljstvo i buduće namjere.

Odmor i opuštanje je primarni motiv dolaska za 74,8 posto turista. Među turistima koji su motivirani odmorom i opuštanjem približno je jednak udio onih koji odsjedaju u hotelskom, hostelskom i privatnom smještaju. Upoznavanje kulture/kulturnih znamenitosti primarni je motiv dolaska za 58,8 posto turista, pokazalo je istraživanje.

Internet je primarni izvor informacija o destinaciji Sarajevo za 60,1 posto turista, te preporuka rodbine i prijatelja (42,4 posto). Ostali izvori su mediji (9,2 posto), štampani turistički vodiči (9,4 posto) i preporuke putničke agencije (11,9 posto). Samostalno organizovanje putovanja direktno putem interneta dominantan je način dolaska turista u Kanton Sarajevo, odnosno 56,7 posto turista je organizovalo putovanje direktno putem interneta.

Turisti u Kantonu Sarajevo uglavnom borave do tri dana (69,1 posto). Među turistima koji borave do tri dana približno je jednak udio onih koji odsjedaju u hotelima, hostelima i privatnom smještaju.

Turisti su iskazali vrlo visok stepen zadovoljstva za gostoljubivost lokalnog stanovništva, kvalitetu gastronomske ponude i sveukupnu ‘vrijednost za novac’. Visok stepen zadovoljstva turisti su iskazali za ponudu turističkih aktivnosti/sadržaja (muzeji, galerije, historijske znamenitosti, itd) i ponudu lokalnih proizvoda i suvenira. Srednji nivo zadovoljstva turisti su iskazali za kvalitetu ponude turističkih sadržaja na otvorenom, kvalitetu noćnog života i zabave i za mogućnosti kupovine/shoppinga. Turisti su veoma zadovoljni socijalnim elementima turističke ponude (lična sigurnost i ‘family friendly’ okruženje), a nezadovoljni kvalitetom lokalnog prijevoza i jasnoćom putokaza, odnosno turističke signalizacije.

Prema mišljenju turista, ključne prednosti Kantona Sarajevo kao turističke destinacije su ‘raznovrsna i slikovita arhitektura’, ‘gastronomska ponuda’, ‘gostoljubivost i ljubaznost ljudi’, te ‘kulturno bogatstvo’.

S druge strane, ključni nedostaci Kantona Sarajevo kao turističke destinacije su: ‘čistoća/uređenost destinacije’ i ‘loša javna infrastruktura’ (javni prijevoz i gužva u prometu).

Pilot projekat pruža informacijsku osnovu za donošenje odluka koje se tiču strateškog upravljanja turizmom u KS-u, razvoja turističkog proizvoda, te planiranja i implementacije marketinških aktivnosti na ključnim emitivnim tržištima. Prikupljanje podataka (terensko istraživanje) obavljeno je od 9. augusta do 10. septembra 2017. na više lokacija u Kantonu Sarajevo.

U prikupljanju podataka korištena je metoda ličnog intervjua, a osnovni instrument prikupljanja podataka bio je strukturirani upitnik. U istraživanju je učestvovalo 1.000 turista koji dolaze iz 60 zemalja svijeta.

Nakon provedenog pilot projekta, namjera Turističke zajednice KS-a je uspostavljanje sistema kontinuiranog mjerenja zadovoljstva turista turističkom ponudom Kantona Sarajevo.

Leave a comment

0/100