Skip to content Skip to footer

Volonteri i prijatelji pokreta Let’s do It na Igmanu zasadili 1.500 sadnica

U današnjem svijetu, koji se kontinuirano suočava sa sve većim brojem ozbiljnih ekoloških izazova, volonteri su postali važni akteri u borbi za očuvanje prirode. Jedan od njihovih najvažnijih zadataka jeste pošumljavanje, čime doprinose obnavljanju i očuvanju šumskog fonda i borbi protiv klimatskih promjena. U tome se posebno ističu volonteri Udruženja građana Ruke, koji su u…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.