Skip to content Skip to footer

Evropski program “Peach Flavors West Balkans” u Sarajevu

B2B Product Presentation Event & Live Cooking Show, u okviru provođenja evropskog programa Peach Flavors, bit će održan sutra, 19. aprila, u 12.30 sati, u Four Seasons Penthouse Restaurant u Sarajevu. Tokom događaja sudionici, uglavnom uvoznici, distributeri, veletrgovci, predstavnici HORECA-e, rukovoditelji supermarketa imat će priliku dobiti informacije od strane profesionalnog nutricionista o velikoj nutritivnoj vrijednosti…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.