Skip to content Skip to footer

Izvoz organskih proizvoda iz BiH viši od osam miliona eura

Vijeće ministara BiH danas je zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih BiH odnosa da, u saradnji nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi aktivnosti na donošenju državnog zakona o organskoj proizvodnji hrane u skladu s preporukama Sedmog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH. Prethodno je usvojena Informacija o stanju organske…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.