Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Etički kodeks u poslovanju

Namik Čolaković Brojni znanstvenici i istraživači kontinuirano ukazuju na potrebu definiranja univerzalnih moralnih normi i pravila poslovnog ponašanja, koje će sve zemlje i organizacije obavezivati da se po njima i ponašaju. To je posebno značajno u uvjetima globalnog povezivanja, gdje su izražene velike diferencije u ekonomskom, političkom, kulturološkom, informacionom, ekološkom, religioznom i moralnom kontekstu. Taj univerzalni pristup…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.