Skip to content Skip to footer

Žene u turizmu ruše prepreke i oblikuju budućnost

Prva konferencija ove vrste, posvećena ženama u turizmu u Bosni i Hercegovini, pod nazivom „Žene u turizmu: rušimo prepreke, oblikujmo budućnost“ održana je u Sarajevu, s ciljem promoviranja jednake zastupljenosti kao i ekonomskog osnaživanja žena u sektoru turizma. Konferencija u organizaciji Vlade SAD-a putem USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini i UN Women…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.