Skip to content Skip to footer

Rezultati poslovanja BH Telecoma u 2023. i prva tri mjeseca ove godine

Finansijski rezultati BH Telecoma u 2023. godini i rezultati poslovanja u I kvartalu 2024. godine U prostorijama BH Telecoma održana je press konferencija na kojoj je predstavljeno finansijsko poslovanje BH Telecoma u 2023. godini i poslovanje u I kvartalu 2024. godine kao i  planovi aktivnosti i planovi korporacije za naredni period.  Prisutnim medijima se obratio…

Read more

BH Telecom: Analiziramo zateknuto stanje i planiramo nove strateške pravce

U prostorijama BH Telecoma održana je press konferencija na kojoj je predstavljena nova Uprava BH Telecoma kao i novi članovi Nadzornog odbora. Prisutnim medijima se obratio v.d. generalnog direktora Amel Kovačević, koji je istakao kako je prošlo 100 dana od kada su novi Nadzorni odbor i nova Uprava preuzeli dužnost u BH Telecomu. U tom…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.