Skip to content Skip to footer

Stvaranje uvjeta za izvrsnost turizma Bosne i Hercegovine

Privredna/Gospodarska komora FBIH je tijekom cijele 2021. godine, zajedno s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i uz podršku USAID Turizam projekta, intenzivno radila na izradi Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 2022-2027.

Da bi ovo postiglo, uzeti su u obzir neki od ključnih izazova i slabosti identificirani u Indeksu konkurentnosti u putovanjima i turizmu Svjetskog ekonomskog foruma. Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum – WEF) smješta Bosnu i Hercegovinu, kao najmanje konkurentnu zemlje kada se radi o putovanjima i turizmu, na  105. mjesto od 140 zemalja u svijetu, a na koje otpada skoro 98 posto BDP-a globalne trgovine i turizma.

Promocija destinacija

Indeks konkurentnosti putovanja i turizma (Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI) zasniva se na četiri pod-indeksa koji obuhvaćaju povoljno poslovno okruženje, politika trgovine i turizma i povoljni uvjeti, infrastruktura, te prirodni i kulturni resursi.

Pristup izradi strategije oslanjao se upravo na ova četiri stupa, te je metodologija kao takva odražavala pristup lanca vrijednosti koji njeguje „Turizam“, a u cilju unaprjeđenja konkurentnosti ove gospodarske grane.

Ovakvim pristupom nastojati će se izvršiti transformacija turističke djelatnosti kroz stvaranje konkurentnije i otpornije destinacije s usklađenim regulatornim okruženjem, poboljšanje kvaliteta i raznolikosti proizvoda i iskustava, profesionalizaciju ljudskih i institucionalnih kapaciteta i kreativno brendiranje i promocija destinacije posjetiocima koji donose veću dobit.

Budući je Privredna/Gospodarska komora FBIH prepoznata od projekta Turizam, kao idealni partner za ulogu voditelja privatnog sektora, a ujedno i u prijašnjem radu sudjelovala i konzultirana od Vlade FBiH za rad na različitim razvojnim strategijama, u cijelom procesu izrade, Privredna komora FBiH je predstavljala tzv. Koaliciju za konkurentnost turizma, te kao takva je predvodila privatni sektor u radionicama koje su organizirane i održane širom FBiH.

Na sjednici održanoj 4. augusta 2022. godine u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BIH prihvatila je Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027, te ovaj iznimno važni dokument u formi prijedloga poslala Parlamentu FBiH na usvajanje.

Strategijom razvoja turizma definiraju se četiri prioriteta – razvoj turističkih proizvoda, razvoj destinacijskog marketinga, razvoj ljudskih resursa i unaprjeđenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma. Kroz strateški cilj ubrzanog ekonomskog razvoja utvrđena je mjera podržavanja razvoja poduzetništva turističkog sektora.

Radna grupa

Posebno je naglašena potreba identifikacije turističkih potencijala Federacije BiH i promocije turističkih destinacija, te razvoj ruralnog turizma. Zajedničko je stajalište da se bogati turistički potencijali, uz pažljiva i planska ulaganja, u relativno kratkom roku mogu staviti u funkciju i postati generator privrednog razvoja.

Podsjetimo se da je još 2017, prema usvojenoj informaciji na Vladi FBiH, trebala biti izrađena Strategija razvoja turizma u FBiH za period 2018-2028. godine. Međutim, problem su bile procedure koje su se odvijale u kantonima. Radna grupa koja je formirana u maju 2018. izradila je projektni zadatak i upitnik uputila predstavnicima kantonalnih vlasti nadležnih za oblast turizma na očitovanje i popunjavanje. Nažalost, nisu svi kantoni bili ažurni u očitovanju.

Nakon COVID-19 pandemije, u oktobru 2020. godine dolazi do dogovora s predstavnicima Ureda USAID-a za ekonomski razvoj BiH da će projekt USAID Turizam u suradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom FBIH kao strateškim partnerom na ovom projektu, raditi na izradi nove strategije, te tako dolazi do Nacrta današnje Strategije razvoja turizma FBIH 2022-2027. Strategija je upućena parlamentu Federacije BiH, te se očekuje njeno usvajanje čim prije.