Skip to content Skip to footer

Konzum prodavnice rade skraćeno

U cilju prevencije i suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, Uprava Konzuma donijela je odluku o skraćenom radnom vremenu svih svojih prodajnih objekata u Bosni i Hercegovini, što je u skladu sa usvojenim odlukama nadležnih institucija te uvođenja policijskog sata.

Konzum prodavnice u FBiH od danas će raditi najduže do 17 sati, dok će u Kantonu Sarajevo raditi još kraće do 16:30 sati. Radno vrijeme prodavnica u RS-u i Distriktu Brčko završavat će najkasnije do 18 sati. Detaljan pregled izmijenjenog radnog vremena prodavnica dostupan je na korporativnoj stranici Konzuma gdje će biti ažurirane i sve eventualne naknadne izmjene.

U cilju zaštite zdravlja svojih zaposlenika i kupaca, Konzum ulaže maksimalne napore da obezbijedisigurnu kupovinu te provodi niz pojačanih mjera na suzbijanju dodatnog širenja zaraze. S tim u vezi ograničenjebroj kupaca koji u isto vrijeme mogu obavljati kupovinu u prodavnicama, te se mole kupci da poštuju preporuke držanja rastojanja najmanje 1 metar na uslužnim linijama i blagajnama. U svim prodajnim objektima se provode pojačane mjere higijene i dezinfekcije svih površina, a  posebno blagajni, uslužnih linija, odjela mesnice, gastra i pekara te predmeta sa kojima kupci dolaze u kontakt.

Dodatno, preporuka kupcima je da u kupovinu odlaze sami te da obavljaju kupovinu količinski prema ukazanim potrebama jer se opskrba svih Konzumovim prodajnih objekata odvija nesmetano, a u saradnji sa partnerima dobavljačima kontinuirano se obezbjeđuju dovoljne količine svih namirnica, a posebno onih za kojima vlada povećana potražnja.