Skip to content Skip to footer

Vlada Livanjskog kantona donijela Uredbu o turističkim zajednicama

Vlada Livanjskog kantona na jučer održanoj sjednici donijela je Uredbu o turističkim zajednicama. U razlozima za donošenje Uredbe, uz ostalo, navodi se kako je presudom Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije saglasan s Ustavom FBiH te je naloženo Parlamentu FBiH da u…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.